Polscy przedsiębiorcy mogą otrzymać jeszcze 4,5 mld zł dofinansowania

Z ponad 10 mld zł środków dostępnych na projekty B+R w ramach Szybkiej Ścieżki oraz programów sektorowych, do końca 2017 r. rozdysponowano zaledwie około połowy. Od 2015 do 2017 złożono 5190 wniosków, a wsparcie otrzymało 1410 projektów.

Fot. FORUM/ Andrzej Bogacz

Przyznane dotacje stanowią odpowiednio 58% i 40%  dostępnych w ramach Szybkiej Ścieżki oraz programów sektorowych budżetów. Finalnie, na konta Beneficjentów, trafiło jednak znacznie mniej środków.

W samej szybkiej ścieżce przedsiębiorcy mają do dyspozycji 6,5 mld PLN. Do końca 2017 r. zatwierdzono do dofinansowania projekty na kwotę 3,8 mld PLN.

– To oznacza, że konkursy będą trwały praktycznie do końca perspektywy, czyli środków nie powinno zabraknąć do końca 2020 r. – mówi w rozmowie z MarketNews24 Łukasz Kościjańczuk, starszy menedżer w CRIDO.

Projekty badawcze są skomplikowane i wymagają równoległego podejścia do wielu ważnych kwestii, takich jak: analiza potrzeb, zdefiniowanie zakresu prac badawczych, dobór kadry i sprzętu, zabezpieczenie IP czy też wdrożenie rezultatów.

Mimo ogromnego wysiłku związanego z przeprowadzeniem poszczególnych naborów ogólnopolskich programów wsparcia dla przedsiębiorców, stopień wykorzystania budżetów pozostaje na relatywnie niskim poziomie. Pula środków do rozdzielenia w kolejnych latach przekracza 4 mld PLN. W praktyce kwota ta jest jeszcze większa, ponieważ nie uwzględnia ona projektów, dla których np. nie zostaną podpisane umowy o dofinansowanie, które zostaną przerwane w trakcie realizacji lub będą realizowane w mniejszym zakresie.

Nadal zatem istnieje zagrożenie, że środki z Funduszy UE przeznaczone na projekty badawczo-rozwojowe nie zostaną w pełni wykorzystane do końca perspektywy 2014-2020.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

MarketNews24

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*