Skąd pieniądze na własny biznes w grudniu ? Lista programów PARP

Pozyskanie dotacji na rozwój własnej działalności jest często bardzo przydatnym elementem w prowadzeniu biznesu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprezentowała dostępne nabory w grudniu.

Fot. iStockphoto / Thinkstock

Nie będzie w tym roku świątecznej paczki z dotacjami od PARP. Liczba oferowanych naborów w bieżącym miesiącu jest dość niska. Wynika to zapewne z faktu, że większość nowych programów uruchomionych zostanie od nowego roku. Wciąż jednak dostępne są te najbardziej popularne, jak Badanie na rynek czy też Bony na Innowacje (w tym przypadku tylko II etap).

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

L.p.NazwaMaksymalna wartość dofinansowaniaData rozpoczęciaData zakończeniaOdbiorcyDokumentacjaRegulamin
1.Badanie na rynek20 000 000,00 zł29.03.201805.12.2018Konkurs jest podzielony na dwie części. Pierwsza z nich jest skierowana do miast średniej wielkości. Zaś drugi etap skierowany jest do ogółu przedsiębiorcówDOK REG
2.Bony na innowacje dla MŚP (etap II)560 000,00 zł17.04.201804.01.2019Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy zrealizowali 1 etap naboruDOK REG
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie danych PARP

W ramach Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje już tylko z dwóch naborów. Pierwszy z nich to „Badanie na rynek”, w ramach którego przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 20 mln zł. Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych, których celem jest powstanie przełomowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług. Jednak aby skorzystać z grantu należy się pośpieszyć, bowiem jest on dostępny tylko przez kilka pierwszych dni grudnia, tj. do 05.12.2018. Warto również zauważyć, że wspomniany grant jest podzielony na dwie części. Pierwszy z nich obejmuje przedsiębiorców tylko ze średniej wielkość miast, zaś drugi ma charakter ogólny.

Kolejnym naborem w ramach POIR są „Bony na innowacje dla MŚP”, których celem jest połączenia świata nauki i biznesu. Jest to jeden z najpopularniejszych grantów dostępnych na rynku. Niestety pierwszy etap, w którym można było starać się o pozyskanie dofinansowanie na zlecenie procesu badawczego jednostce naukowej został zakończony. Do 04.01.2019 będzie można jeszcze ubiegać się o grant na wdrożenie wcześniej opracowanych innowacji. Maksymalna wartość dofinansowania, o którą przedsiębiorca może się starać wynosi 560 tys. zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia

L.p.DotacjaMaksymalna wartość dofinansowaniaData rozpoczęciaData zakończeniaOdbiorcyDokumentacjaRegulamin
1.Wzór na konkurencję (etap 1)100 000,00 zł12.09.201819.12.2018Przedsiębiorcy z sektora MŚP z Polski WschodniejDOK REG
2.Wzór na konkurencję (etap 2)3 000 000,00 zł31.05.201831.05.2019Przedsiębiorcy z sektora MŚP z Polski WschodniejDOK REG
3.Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP                      4 900 000,00 zł08.11.201810.01.2019Przedsiębiorcy z sektora MŚP z Polski WschodniejDOKREG
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie danych PARP

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) funkcjonują dwa nabory, przy czym jeden z nich jest podzielony na dwa odrębne etapy. Jest nim „wzór na konkurencję”, którego ukierunkowany jest na strategię wzorniczą. W ramach pierwszego etapu przedsiębiorca może starać się o 100 tys. zł, a pozyskane środki może przekazać na audyt wzorniczy, mający przeanalizować bieżącą sytuację w firmie i przygotować nową strategię wzorniczą. Jednak aby załapać się na pierwszy etap, firmy z Polski Wschodniej muszą się pośpieszyć. Nabór trwa tylko do 19 grudnia.

Ci przedsiębiorcy, którzy przebrnęli już przez pierwszy etap „Wzoru na konkurencję” będą mogli ubiegać się o udział w drugim etapie. Polega on na wdrożeniu wcześniej przygotowanej strategii wzorniczej, na którą firmy mogą pozyskać nawet 3 mln zł. Na złożenie wniosku do drugiego etapu jest jeszcze bardzo dużo czasu, ponieważ ostateczny termin został oznaczony jako 31.05.2019. Jednak warto wspomnieć, że były już przypadki, gdy PARP był zmuszony wcześniej zakończyć nabór ze względu na wyczerpanie się przeznaczonej puli środków.

„Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP” to kolejny nabór skierowany do przedsiębiorców zlokalizowany na obszarach Polski Wschodniej. Jednak, aby móc aplikować należy być zrzeszonym w ramach konsorcjum (min. 3 firmy). W ramach tego grantu można uzyskać wsparcie wynoszące nawet 4,9 mln zł na: inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych, rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu. By móc skorzystać ze wspominanego naboru, należy zaaplikować do 10.01.2019.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

L.p.NazwaMaksymalna wartość dofinansowaniaData rozpoczęciaData zakończeniaOdbiorcyDokumentacjaRegulamin
1.Zamówienia publiczne dla MŚP                         2 869 565,40 zł31.10.201807.12.2018Przedsiębiorcy z sektora MŚPDOKREG
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie danych PARP

W ramach tego programu, przedsiębiorcy mogą starać się tylko o jeden grant „Zamówienia publiczne dla MŚP”. W ramach tego konkursu można się ubiegać o kwotę blisko 3 mln zł. Pozyskane środki mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski, działających w makroregionie obejmującym województwa: podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie.

Pozostałe nabory

Pozostałe nabory

L.p.DotacjaMaksymalna wartość dofinansowaniaData rozpoczęciaData zakończeniaOdbiorcyDokumentacjaRegulamin
1.Cross EuwbaStart-upyWWW
2.Early Warning PolandUpadające firmyWWW
Źródło: Opracowanie wlasne MamBiznes.pl na podstwaie danych PARP

W ramach PARP firmy mogą aplikować jeszcze do dwóch naborów. Pierwszy z nich to „Cross EU Woman Business Angels (WBA)”, którego celem jest połączenie Aniołów Biznesu i start-upów. Nabór ten nie ma określonej daty zakończenia.

Drugi konkurs „Early Warning Poland” jest skierowany do przedsiębiorców, którzy przeżywają trudności i grozi im upadek. W ramach niego przedsiębiorca będzie mógł skorzystać bezpłatnie z konsultantów i mentorów. Sprawdź które pomysł na biznes pomimo swojej innowacyjności, okazały się porażką.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*