Arkley VC

Arkley – Akcelerator VC specjalizuje się w inwestowaniu w projekty z obszaru hardware.…

PGE Ventures

PGE Ventures to powołany w ramach Grupy Kapitałowej PGE fundusz Corporate Venture Capital,…

Podlaski Fundusz Kapitałowy

Podlaski Fundusz Kapitałowy powstał ponad dwadzieścia lat temu. Każdego roku, spośród nadesłanych zgłoszeń,…

Xevin Investments

Fundusz rozpoczął działalność w 2008 roku i poszukuje projektów będących na wczesnym etapie rozwoju.…

Experior Venture Fund

Experior Venture Fund (EVF) jest funduszem kapitałowym inwestującym w polskie małe i średnie…

Hedgehog Fund

Hedgehog Fund inwestuje w perspektywiczne biznesy na wczesnym etapie rozwoju. Podmiot powstał w 2013…

Borubar Ventures

Borubar Ventures to podmiot stworzony przez grupę przedsiębiorców doświadczonych w budowaniu od zera…

Protos VC

Fundusz powstał w 2013 r. jako przedłużenie naszego wcześniejszego wspólnego inwestowania jako aniołowie…

Speedup Venture Capital Group

SpeedUp Venture Capital Group to grupa funduszy inwestujących na wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa…

Innovation Nest

fundusz Innovation Nest powstał, aby pomagać polskim przedsiębiorcom w tworzeniu globalnych firm i…

Aligo Capital

fundusz  Aligo Capital inwestuje w innowacyjne przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju. Podmiot powstał…

Polski Instytut Badań i Rozwoju

Polski Instytut Badań i Rozwoju realizuje program inwestycyjny w ramach programu BRIdge Alfa.…

Infini

fundusz prowadzi działalność w ramach programu BRIdge Alfa, którego celem jest stymulowanie i…

Akcelerator Innowacji NOT

Akcelerator Innowacji NOT pomaga pomysłodawcom we wprowadzeniu ich innowacyjnych przedsięwzięć na rynek. Podmiot…

INNOventure

INNOventure jest podmiotem pomagającym wynalazcom, naukowcom i inżynierów w realizacji ich innowacyjnych pomysłów. Wehikuł…

Inovo

fundusz Inovo inwestuje w perspektywiczne projekty o dużym potencjale wzrostu. Podmiot szuka spółek,…

KnowledgeHub

KnowledgeHub to Fundusz Venture Capital inwestujący w nowoczesne rozwiązania technologiczne we wczesnej fazie…

Xplorer Fund

Xplorer Fund funduszem venture capital, specjalizującym się w inwestycjach w technologiczne projekty na…

Nomad Fund

Nomad Fund to nowy na polskim rynku fundusz, który, dysponuje środkami ze Szwajcarsko-Polskiego…

Avanu

Avanu jest funduszem inwestycyjnym dokonującym inwestycji typu venture capital. Podmiot poszukuje projektów o…