Business Angel Seed Fund

BAS to fundusz kapitału zalążkowego, finansujący rozwój firm innowacyjnych we wczesnej fazie rozwoju. Kapitał zapewniają nie instytucje finansowe, a tzw. aniołowie biznesu, posiadający duże doświadczenie i sukcesy w budowaniu wartości firm. Stworzyli go inwestorzy, którzy odnosili spektakularne sukcesy (m.in. Maciej Grabski i Jacek Kawalec – Wirtualna Polska, Jędrzej Wittchen – Wittchen, Maciej Duda – Polski Koncern Mięsny Duda).

Dotychczasowe działania BAS:

– 200 przyjętych biznes planów, ponad 50 przeszło szczegółową analizę uwzględniającą spotkania z przedsiębiorcami.

– Cztery zrealizowane inwestycje:
1. Screen Network S.A.

2. Polymem ltd. Sp. z o.o.

3. Hub 3.0 Sp. z o.o. – nowy prokonsumencki serwis e-commerce; spodziewany debiut: luty 2008

4. Centrum Podróży S.A.- nowy pomysł na sprzedaż usług turystycznych

W spółkach tych BAS objął mniejszościowe udziały. Naszym celem jest wsparcie wzrostu wartości spółek portfelowych w celu ich odsprzedania w przyszłości z zyskiem. Najatrakcyjniejszą wycenę przy wyjściu z inwestycji można uzyskać sprzedając akcje/udziały inwestorowi strategicznemu lub poprzez giełdę. Cele funduszu i założycieli firmy są w tym zakresie takie same – przedsiębiorca wiążąc się z inwestorem strategicznym (branżowym) już we wczesnej fazie rozwoju w praktyce zamyka sobie możliwość sprzedania akcji innym podmiotom i uzyskania wysokiej, rynkowej ceny w przyszłości.

BAS zapewnia wsparcie dla swoich spółek portfelowych w zakresie:

– weryfikacji strategii

– nawiązywania relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi (klientami, dostawcami)
– pozyskiwania odpowiedniej kadry
– zarządzania finansami
– przygotowania do korzystnego wyjścia z inwestycji
– dostępu do kapitału

BAS aktywnie poszukuje możliwości inwestycji w firmy tzw. odpryskowe (spin-off), mające na celu komercjalizację odkryć naukowych, jak również w firmy i pomysły z branży teleinformatycznej. Cieszy nas wielokrotnie deklarowana gotowość wsparcia tego rodzaju działalności ze strony rządu, jak również duża skala finansowania innowacji i popularyzacji innowacyjności ze źródeł publicznych. Niestety bez usunięcia istniejących barier komercjalizacja badań naukowych będzie utrudniona. Powodem jest art. 37 ustawy o finansach publicznych, mówiący o tym, że np. jednostkom PAN nie wolno nabywać i obejmować udziałów w spółkach prywatnych. Tym samym komercjalizacja technologii poprzez utworzenie spółki celowej (spin-off), do której instytut wnosiłby technologię/patenty, a inwestor kapitał, jest w Polsce zabroniona.

Seedfund.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*