klimek90

Użytkownik
 • Zawartość

  8
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

0 Neutral

O klimek90

 • Ranga
  Początkujący
 1. Chcesz #zarabiać #pasywnie na #Farmie kryptowalut w #CoinSwap od 0.6 - 3 % z własnego wkładu? Obejrzyj poniższe nagranie jak to zrobić 🙂 yt: watch?v=9ldu3wAdXgc https://www.youtube.com/watch?v=9ldu3wAdXgc
 2. 🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰 🇵🇱💰👉(PL) Mega Airdrop CBU na Coinsbit 👈💰 🌟 Drodzy użytkownicy, na cześć premiery Bitcoin fork, nowa generacja Bitcoin Ultimatum (BTCU), która odbędzie się 27 października, Coinsbit giełda ogłasza Airdrop na dużą skalę! 🎯 Specjalnie dla Airdrop giełda Coinsbit uruchomiła token - Coinsbit Bitcoin Ultimatum Token (CBU), który został pierwotnie wdrożony na inteligentnych kontraktach w standardzie ERC-20, a po uruchomieniu Bitcoin Ultimatum fork na inteligentnych kontraktach w sieci BTCU. Wszyscy właściciele tokenów CBU będą mogli zamienić swoje obecne tokeny CBU (ERC-20) na tokeny CBU w sieci BTCU. 💠Coinsbit Bitcoin Ultimatum Token zapewni użytkownikom dostęp do unikalnych funkcji na giełdzie, a także dodatkowe bonusy i przywileje. ◾️Emisja tokena jest ograniczona: 1 000 000 000 CBU. 📔 Instrukcja udziału w Airdropie z Coinsbit i BTCU: 1️⃣ Zarejestruj się na stronie Coinsbit (dla nowych użytkowników) https://coinsbit.io/referral/1ade96e5-24cf-488d-8c02-ff7705195c2a 2️⃣ Przekaż KYC na Coinsbit (dla użytkowników bez KYC) 3️⃣ Zapisz się do jednego z oficjalnych zasobów Coinsbit: https://www.facebook.com/coinsbit.io.cr/ https://www.instagram.com/coinsbit.io/ https://t.me/coinsbit_announcements 4️⃣Subskrybuj dowolne z trzech oficjalnych zasobów BTCU: https://t.me/BTCUgroup https://t.me/BitcoinUltimatum https://instagram.com/btcu.io?igshid=qoxm2yj3j2tc https://twitter.com/btcu_io https://www.facebook.com/btcu.io.cr/ https://medium.com/@btcu.cc 5️⃣ Opublikuj ponownie informacje o CBU Airdrop w trzech różnych sieciach społecznościowych, takich jak: Instagram, Twitter, Facebook, VK itp. 🏆 Nagroda: Za spełnienie wszystkich warunków użytkownik otrzyma tokeny CBU w wysokości 500 $ (5000 tokenów CBU) 💥 Dodatkowe tokeny za aktywność: ⚡️ Udostępnij informacje o BTCU - napisz opis widelca, swoją opinię lub recenzję widelca w dowolnym z zasobów medialnych, takich jak: Instagram, Twitter, Facebook, VK itp. 🏆Do spełnienia tego warunku uczestnik otrzyma tokeny w wysokości 100 $ (1000 CBU). 🏆 Za każde 100 polubień na swoim widelcu otrzymasz tokeny w wysokości 10 $ (100 CBU) 🏆 Za każde powtórne umieszczenie w dodatkowych zasobach medialnych, uczestnik otrzyma tokeny na kwotę 10 $ (100 CBU). 🏆W przypadku publikowania informacji w sieci społecznościowej o dużym zasięgu odbiorców (od 5000 subskrybentów, czytelników lub wyświetleń), uczestnik otrzyma tokeny na kwotę 100 $ (1000 CBU) za każdy dodatkowy post. 🏆Publikowanie recenzji widelca w TikTok lub Youtube - uczestnik otrzyma tokeny na kwotę 50 $ (500 CBU). ✅Aby sprawdzić, czy warunki są spełnione, wypełnij formularze Google: 1. Potwierdzenie spełnienia podstawowych warunków - formularz Google (https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdm4e7PGY.../formResponse ) 2. Aby potwierdzić dodatkową aktywność - formularz Google (https://docs.google.com/.../1nB.../edit ) 🧩 PROGRAM PARTNERSKI: W przypadku rejestracji na giełdzie za pomocą Twojego linku polecającego (w czasie akcji Airdrop i jeśli warunki zostaną spełnione przez zarejestrowaną osobę polecającą) uczestnicy otrzymają również dodatkowe nagrody: 5 nowych użytkowników - 100 $ 💵 (token 1000 CBU) 10 nowych użytkowników - 200 $ 💵 (token 2000 CBU) 20 nowych użytkowników - 400 $ 💵 (token 4000 CBU) 40 nowych użytkowników - 800 $ 💵 (token 8000 CBU) 100 nowych użytkowników - 2000 $ 💵 (token 20000 CBU) ‼ ️Uwaga: użytkownicy zarejestrowani za pomocą linku polecającego muszą spełniać warunki Airdrop. ❇️ KORZYŚCI DLA WŁAŚCICIELI TOKENÓW CBU: 🔹Unikalna pula do obstawiania dla CBU - każdy uczestnik Airdrop otrzyma rangę Influencer BTCU i dostęp do puli CBU. 🔹Co tydzień wśród uczestników Staking Pool CBU będą losowane nagrody w BTCU o równowartości 2500 $ 💵 (10000 $ miesięcznie). Losowanie nagród odbędzie się w ciągu roku, łącznie wylosowane zostaną BTCU na kwotę 120 000 $ 💵. 🔹0% prowizji handlowej dla par handlowych BTCU na Coinsbit dla uczestników Airdrop - w ciągu 3 miesięcy. 🔹 Każdy uczestnik Airdrop automatycznie otrzyma także stopień - Crypto recruit, a także dodatkowe bonusy od Coinsbit. ‼ ️Tokeny zostaną przyznane w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu Airdrop ⏳ Airdrop będzie trwał od 10.10.2020 do 30.11.2020 ———————————————— 🇬🇧💰👉(EN) Mega Airdrop CBU on COINSBIT👈💰 🌟 Dear users, in honor of the launch of Bitcoin fork, the new generation of Bitcoin Ultimatum (BTCU), which will be held on 27th of October, Coinsbit exchange announces a large-scale Airdrop! 🎯Especially for the Airdrop, the Coinsbit exchange has launched a token - Coinsbit Bitcoin Ultimatum Token (CBU), which was initially implemented on smart contracts ERC-20 standard, and after launch of Bitcoin Ultimatum fork on smart contracts in the BTCU network. All owners of CBU tokens will be able to swap their current CBU tokens (ERC-20) to CBU tokens in the BTCU network. 💠Coinsbit Bitcoin Ultimatum Token will give users access to unique features on the exchange, as well as additional bonuses and privileges. ◾️Emission of token is limited: 1 000 000 000 CBU. 📔 Instruction for participating in Airdrop from Coinsbit and BTCU: 1️⃣ Register on Coinsbit website (for new users ) https://coinsbit.io/referral/1ade96e5-24cf-488d-8c02-ff7705195c2a 2️⃣ Pass KYC on Coinsbit ( for users without KYC ) 3️⃣Subscribe to one of the official Coinsbit resources: https://www.facebook.com/coinsbit.io.cr/ https://www.instagram.com/coinsbit.io/ https://t.me/coinsbit_announcements 4️⃣Subscribe to any of the three official BTCU resources: https://t.me/BTCUgroup https://t.me/BitcoinUltimatum https://instagram.com/btcu.io?igshid=qoxm2yj3j2tc https://twitter.com/btcu_io https://www.facebook.com/btcu.io.cr/ https://medium.com/@btcu.cc 5️⃣Make a repost about the CBU Airdrop in three different social networks, such as: Instagram, Twitter, Facebook, VK and etc. 🏆Reward: For fulfilling all conditions a user will receive CBU tokens in the amount of 500$ (5000 CBU tokens) 💥Additional tokens for activity: ⚡️Share info about BTCU - write a description of the fork, your opinion, or a review of the fork in any of the media resources, such as: Instagram, Twitter, Facebook, VK and etc. 🏆For fulfillment of this condition the participant will receive tokens in the amount of 100$ (1000 CBU). 🏆For every 100 likes on your fork post, you will receive tokens in the amount of 10$ (100 CBU) 🏆For each repeated posting in additional media resources, the participant will receive tokens for the amount of 10$ (100 CBU). 🏆For posting information in a social network with a large audience coverage (from 5000 subscribers, readers, or views), a participant will receive tokens for the amount of 100$ (1000 CBU) for each additional post. 🏆Posting a review of the fork in TikTok or Youtube - participant will receive tokens for the amount of 50$ (500 CBU). ✅To check if the conditions are fulfilled, please fill out the Google forms: 1. To confirm that the basic conditions have been fulfilled - Google form (https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdm4e7PGY.../formResponse ) 2. To confirm additional activity - Google form (https://docs.google.com/.../1nB.../edit ) 🧩PARTNERSHIP PROGRAM: In case of registration on the exchange using your referral link (at the time of the Airdrop action and if the conditions are fulfilled by the registered referral) participants will also receive additional rewards: 5 new users - 100$ 💵(1000 CBU token) 10 new users - 200$ 💵(2000 CBU token) 20 new users - 400$ 💵(4000 CBU token) 40 new users - 800$ 💵(8000 CBU token) 100 new users - 2000$💵(20000 CBU token) ‼️Attention: users registered by referral link have to fulfill Airdrop conditions. ❇️ADVANTAGES FOR CBU TOKEN OWNERS: 🔹Unique Staking Pool for CBU - each Airdrop participant will receive Influencer BTCU rank and access to CBU Staking Pool. 🔹Every week among the participants of Staking Pool CBU will be drawn prizes in BTCU for the amount equivalent of 2500$ 💵 (10 000$ per month). The drawing of prizes will be held during the year, in total, BTCU for the amount of 120 000$💵 will be drawn. 🔹0% trading commission for BTCU trading pairs on Coinsbit for Airdrop participants - during 3 months. 🔹Each participant of the Airdrop will also automatically receive a rank - Crypto recruit and also additional bonuses from Coinsbit. ‼️Tokens will be credited within two weeks after the end of Airdrop ⏳The Airdrop will last from 10/10/2020 to 30/11/2020 AirDrop wygasa dnia 30.11.2020
 3. Witam, Zapraszam na moją stronę poświęconą tematyce sposobów mojego zarabiania w internecie Zarabianie w internecie,marketing,rozwój Pozdrawiam