doda26

Użytkownik
 • Zawartość

  76
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Posty napisane przez doda26


 1. Obligacje są (dłużnymi) papieremi wartościowymi, emitowanymi przez większe przedsiebiorstwa, przez państwa i władze lokalne. Ich nazwa ma pochodzenie łacińskie - oznacza zobwiązanie. Obligacje są formą kredytu o stałym oprocentowaniu, którego udzielają jednak nie banki, ale nabywcy obligacji, którymi mogą być osoby prywatne, instytucje finansowe (jak firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa emerytalne itd.) lub inne firmy.


 2. Zaliczka dla celów podatku dochodowego zawsze potrącana jest przez pracodawcę. Po zakończeniu roku w terminie do końca lutego wykonawca dzieła otrzyma PIT-11/8B, w którym znajdzie kwoty do ujęcia w PIT rocznym.

  Wpłata zaliczki musi nastąpić do 20 dnia miesiąca po miesiącu powstania tego zoobowiązania (w miesiącu wypłaty pieniędzy).


 3. Chciałbym sie spytać czy to prawda że jeżeli podpisujemy z pracodawcą trzecią umowe o prace musi być już ona na czas nieokreślony? Czy pracodawca może dać nam następną umowe na czas określony? Jak to wygląda bo się spotkałam z różnymi opiniami.


 4. Zgodnie z nowelizacją, o zawieszeniu działalności przedsiębiorca informuje tylko właściwy dla siebie organ ewidencji działalności gospodarczej w gminie (a jeśli podatnik podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – właściwy sąd rejestrowy) ten dalej przekazuje tę informację do innych właściwych urzędów (organ podatkowy, ZUS) – ale tak będzie dopiero od 1 kwietnia 2009 r. Na dzień dzisiejszy przedsiębiorca nie ma takiego obowiązku ale lepiej będzie jak przedsiębiorca sam przekaże informacje o zawieszeniu działalności do tych urzędów.

  We wniosku o zawieszeniu należy podać:

  - swoją nazwę i numer ewidencyjny NIP oraz PESEL,

  - miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy,

  - okres zawieszenia.


 5. Tylko osób, które osiągnęły pełny wiek emerytalny (kobiety po 60 roku życia i mężczyzn po 65 roku życia) nie obowiązują żadne limity w osiąganiu dochodów, które ograniczałoby lub zawieszało świadczenia emerytalne (chyba że kontynuują zatrudnienie podjęte przed przejściem na emeryturę). Osoby te mogą osiągać przychody w dowolnej wysokości bez konsekwencji zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia. Limity te ograniczają wyłącznie wcześniejszych emerytów – mogą oni jednak, bez żadnych konsekwencji dorabiać do 70 % średniej płacy.


 6. Pracownica w czasie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego może podjąć zatrudnienie pod warunkiem, że praca ta nie będzie miała wpływu na możliwość dalszego sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Pracownica ma również obowiązek powiadomienia o tym fakcie swojego pracodawcę.


 7. Dla mnie bielizna oprócz tego że ma być ładna dla oka i dobrze uszyta musi być po prostu wygodna - kasy na to nie oszczędzam i chyba większośc kobiet tez tak robi. W takim sklepie dobrze żeby był duży wybór jak również można było by kupić nie typowe rozmiary :P


 8. Marketing wirusowy jest bardzo łatwy do zastosowania w Internecie, z powodu łatwości i szybkości komunikacji dlatego też staje się coraz bardziej popularną formą reklamy.

  Do marketingu wirusowego możemy zaliczyć:

  -treść w stopce emaila (w ten sposób reklamował się Hotmail.com)

  -wygaszacze ekranu, kompozycje pulpitów, proste gry

  -wirtualne kartki, opcja „poleć znajomemu”

  -dodaj do ulubionych, ustaw jako stronę startową.


 9. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest tym funduszem strukturalnym, który wspiera działania w zakresie rozwoju lokalnego, zatrudnienia oraz poprawy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.

  Z tego funduszu mogą być współfinansowane przedsięwzięcia:

  -inwestycje tworzące nowe lub zachowujące aktualne miejsca pracy

  -rozwój infrastruktury

  -rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw

  -działalność badawczo-rozwojowa

  -inwestycje związane z ochroną środowiska


 10. Leasing operacyjny to taki, przy którym wszystkie płatności mogą być wpisane w koszty prowadzonej działalności gospodarczej, zaś leasing finansowy to ten, przy którym kosztami są jedynie koszty finansowania kredytu. Zaliczenie przedmiotu do składników majątku leasingobiorcy klasyfikuje umowę jako leasing finansowy natomiast gdy przedmiot leasingu zaliczony jest do majątku leasingodawcy wtedy jest to leasing operacyjny.


 11. Witam

  Moja siostra prowadzi firme juz drugi rok teraz kończy sie jej ta ulga na Zus i dalsza działalność przestaje jej sie opłacać dlatego chce zamknąc interes.

  - Czy zamknięcie firmy należy zacząć w kolejności :US , ZUS, Urzad Statystyczny i na końcu - Urząd Gminy?

  - Czy po zamknięciu firmy może wykonywać prace zlecone z dotychczasowymi klientami ?

  Z góry dziękuje za odpowiedzi.


 12. Świadczenie usług najmu może powodować powstanie przychodu z najmu albo z działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową we wskazanym ustawą zakresie wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, z której przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych. Ważnym czynnikiem wpływającym na zaliczenie przychodów z najmu do przychodów z działalności gospodarczej jest zarejestrowanie przez podatnika działalności w zakresie najmu. Jeżeli podatnik dokona wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, podając najem jako przedmiot działalności, i jednocześnie będą spełnione kryteria uznania działań podatnika za zorganizowane, tj. nastąpi zgłoszenie działalności w urzędzie skarbowym, ZUS oraz urzędzie statystycznym, nadto podatnik założy rachunek bankowy, zatrudni pracowników itp., to przychody z najmu uzyskane w ramach tej działalności należy kwalifikować jako przychody z działalności gospodarczej. Reasumując, przychody z najmu uznać należy za przychody z działalności gospodarczej, jeżeli najem jest przedmiotem działalności gospodarczej lub wynajmowany składnik majątku jest związany z działalnością gospodarczą. Jeśli nie będą spełnione powyższe kryteria, najem będzie stanowił odrębne źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 up


 13. A co myslicie na temat pracy przez internet polegająca na czytaniu maili i wypełnianiu ankiet. Czy to sie opłaca idzie tam coś zarobić?. Jest bardzo dużo ogłoszen zachecających aby sie zapisac do takiej firmy. Taka praca mi odpowiada żeby sobie troszke dorobić nie pisze tu o dużych kwotach 100 - 200 zł miesięcznie mi wystarczy.


 14. Po zakończeniu umowy Korzystającemu przysługuje prawo do:

  w przypadku leasingu finansowanego:

  - zawarcia umowy przeniesienia własności za symboliczną opłatę,

  w przypadku leasingu operacyjnego

  -przedłużenia umowy zgodnie z aktualną ofertą Finansującego,

  nabycia przedmiotu za cenę ustaloną w umowie leasingu


 15. Spam to takie informacje lub przesyłki, których odbiorca sobie nie zażyczył ani wcześniej na nie się nie zgodził. Najczęściej do niczego mu niepotrzebne. Możemy spotkac różne rodzaje spamu:

  spam korespondencyjny

  spam na stronach www

  spam DNS-owy.


 16. Jeśli prowadzi się działalność gospodarczą, to nie wolno przyjmować zleceń jako osoba fizyczna, jeśli zlecenie dotyczy dziedziny prowadzonej działalności gospodarczej.

  Zlecenie powinno być wystawione na "firmę" i rozliczane jako przychód firmy. Jeśli jest się VAT-owcem, to powino się wystawiać faktury, jeśli nie, to wystawia się rachunek.


 17. W zakresie podatku dochodowego kosztów uzyskania przychodu nie stanowią:

  Odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 EURO przeliczonej na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.