„Od drugiej połowy roku powinien pojawić się pozytywny trend na rynku gier” – Dawid Pałka, Gravier Investment

Rynkiem kapitałowym interesował się już w liceum, jednak dopiero debiut Ultimate Games na…