Przegląd rynku VC: Inovo, KnowledgeHub, Experior Venture Fund, Innoventure oraz Aligo Capital

Skąd pieniądze na rozwój innowacyjnego projektu? Jednym z rozwiązań jest inwestor. Kontynuujemy przegląd polskiego…

INNOventure

INNOventure jest podmiotem pomagającym wynalazcom, naukowcom i inżynierów w realizacji ich innowacyjnych pomysłów. Wehikuł…