Przegląd rynku VC: Inovo, KnowledgeHub, Experior Venture Fund, Innoventure oraz Aligo Capital

Skąd pieniądze na rozwój innowacyjnego projektu? Jednym z rozwiązań jest inwestor. Kontynuujemy przegląd polskiego…

Inovo

fundusz Inovo inwestuje w perspektywiczne projekty o dużym potencjale wzrostu. Podmiot szuka spółek,…