Fundusz INVENO

INVENO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych będzie jednym z pierwszych w Polsce funduszy…

Centrum Innowacji FIRE

CI FIRE jest ekspertem w zakresie łączenia osiągnięć nauki z praktyką gospodarczą poprzez…

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. AIP…

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki…

PolBAN Anioły Biznesu

PolBAN powstał w ramach European Business Angels Network – jest pełnoprawnym członkiem i…

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” jest organizacją pozarządową typu “non-profit” działającą od kwietnia 1994r.…

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i…

Fundusz poręczeń "Polfund"

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. został powołany aktem notarialnym z dnia 23.08.2001r. Firma…

Edukacja dla przedsiębiorczości

W roku 2002 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP S.A) wystąpiła z inicjatywą współpracy…