"Wśród start-upów zapanowała grantoza"

Warszawa i Kraków przestały być jedynymi ośrodkami start-upowymi w kraju. Zaczątków polskiej Doliny…