Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Anioł w Twoim biznesie

Abstrahując od bardziej zinstytucjonalizowanych inwestorów, takich jak fundusze typu Private Equity (PE) czy też Venture Capital (VC), godnymi zwrócenia uwagi są również nieco mniej formalni inwestorzy, zwani Aniołami Biznesu (Business Angels, BA). Aniołami Biznesu nazywamy najczęściej osoby fizyczne, które dostarczają kapitału niezbędnego dla nowych firm w najwcześniejszym etapach ich rozwoju, głównie w fazach „seed” i „start-up”.

Zazwyczaj rola BA nie ogranicza się jednak jedynie do udostępnienia kapitału, gdyż przeważnie angażują się oni również w działalność przedsiębiorstwa bezpośrednio służąc doświadczeniem, operacyjnym know-how i mentorską radą.

Inwestycja dokonana przez BA jest raczej udziałem ich kapitału własnego, aniżeli pożyczką udzieloną w celu jej przyszłego zwrotu wraz z należnymi odsetkami. Przeważnie, podczas fazy negocjacji uzgadniane jest porozumienie, co do wykupienia udziałów, albo ich sprzedania z określonym w czasie terminem.

Profil Anioła Biznesu bardziej wskazuje na mężczyznę niż kobietę, znajdującego się w średnim wieku, z bogatym biznesowym doświadczeniem, które na przestrzeni lat przyniosło znaczne nadwyżki finansowe, które taka osoba jest gotowa w odpowiedniej części zainwestować. Jest to jednocześnie osoba, której aspiracje i motywacja do działalności biznesowej nie wyczerpały się, a dalsze działania biznesowe chce skierować na młodych przedsiębiorców, którzy potrzebują zarówno kapitału jak i doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej. Warto wspomnieć, że Business Angel stając się wspólnikiem firmy, bierze na siebie także ryzyko i odpowiedzialność za jej losy na równi z przedsiębiorcą.

Głównymi obszarami gospodarki, jakimi zainteresowani są tego typu inwestorzy to przede wszystkim branże innowacyjne, gdzie poziom ryzyka jest wysoki, jednakże potencjalna stopa zwrotu jest adekwatna do ulokowanych środków. Wśród najpopularniejszych branż można wymienić: IT, biotechnologię, Internet, inżynierię medyczną, inżynierię farmaceutyczną, nowatorskie technologie, budownictwo, aczkolwiek należy wspomnieć, że niektóre sieci BA są skłonne inwestować w przedsiębiorcę, jego wizję oraz potencjalną, wysoką stopę zwrotu, nie zważając w jakiej branży faktycznie będzie on działać.

W Polsce istnieją sieci Business Angels, które starają się efektywnie i skutecznie łączyć wymagania dwóch zainteresowanych stron. Baza danych Aniołów Biznesu, działających w Polsce, raczej niechętnie jest udostępniana w źródłach publicznych. Dlatego to właśnie sieć kojarzy Business Angels z przedsiębiorcami, którzy przesłali do stowarzyszenia swoje biznes plany.

Jeśli pomysły młodych przedsiębiorców okażą się jednak negatywnie zweryfikowane, na pewno warto zwrócić uwagę na powody, dla których Aniołowie Biznesu nie zdecydowali się na podjęcie współpracy. Najczęściej powodami odmowy współpracy pozostają bowiem:

• brak zaufania w stosunku do właścicieli,
• ograniczone perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa,
• ograniczony rynek zbytu danego produktu czy usługi,
• nierealna propozycja wartości kapitału akcyjnego do zainwestowanego,
• brak kompetencji zarządu potrzebnych do osiągnięcia sukcesu,
• niewłaściwy sposób prezentacji swojej wizji,
• interes zależny wyłącznie od umiejętności właścicieli.

Istotne dla młodych przedsiębiorców jest również wyjście Anioła Biznesu z akcjonariatu spółki. Najczęściej, co jednak nie jest regułą, okres inwestycji BA trwa od 3 do 6 lat. Dezinwestycja może odbyć się na kilka sposobów, wśród których do najpopularniejszych należy sprzedaż posiadanego przez BA pakietu na rzecz inwestora strategicznego lub funduszu Venture Capital, koinwestycja lub też wyjście poprzez coraz popularniejszy rynek NewConnect.

– Jak zdobyć 40 tys. na własny biznes?

– Ruszamy po 19 tys. zł z urzędu pracy

– Jak zdobyć pieniądze na własną firmę?

Anioł Biznesu jest zatem podmiotem, który z pewnością warto rozważyć przy poszukiwaniu kapitału we wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstwa. Szczególne korzyści z takiej współpracy można osiągnąć jeśli firma jest młoda, dotychczasowi właściciele mają bardzo silne umiejętności techniczne, brak im jednak doświadczenia biznesowego, które zaoferować może właśnie Anioł.

– Jak otworzyć kawiarnię?

– Zakładamy prywatne przedszkole

– Jak zarobić na prasowaniu koszul?

– Śniadania, dobry pomysł na biznes

– Jak założyć sklep internetowy?

– Automaty vendingowe to niezły biznes

– Otwieramy własny pub

Artykuł pochodzi z Raportu Grupy IPO.pl „Kapitał dla firm 2010”. Pełna wersja Raportu znajduje się pod adresem http://www.ipo.pl/raporty/kapital_dla_firm_2010/

Autor: Wojciech Demski, redaktor portalu IPO.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.