Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dotacje dla małych firm na debiut na NewConnect

Suma wszystkich kosztów, jakie musi ponieść przedsiębiorca w związku z debiutem na NewConnect, jest relatywnie wysoka i może odstraszać potencjalnych kandydatów, w szczególności małych przedsiębiorców, od skorzystania z tej atrakcyjnej możliwości pozyskania kapitału.

Jednocześnie, firmy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na pokrycie kosztów debiutu na NewConnect. Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy opracowała poradnik, w którym znalazły się wszystkie niezbędne informacje na ten temat.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa zainteresowane debiutem na NewConnect mogą uzyskać na jego przeprowadzenie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 3.3. „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP” Poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

– posiadania statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
– posiadania siedziby i prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski,
– niezalegania z zapłatą składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego,
– wobec przedsiębiorcy nie może być prowadzone postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
– członkowie organów zarządzających spółki oraz jej wspólnicy nie mogą być karani.

  Na co?

  Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup usług doradczych, w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności podmiotu, ubiegającego się o dofinansowanie” – wyjaśnia Agata Kowalska, Partner w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy.

  O dofinansowanie mogą ubiegać się również spółki już notowane na NewConnect, które dokonują podwyższenia kapitału zakładowego.

  Przykładowo, za takie usługi, w przypadku wprowadzania spółki na NewConnect można uznać:

  – działania związane ze zmianą formy prawnej (przekształceniem spółki w spółkę akcyjną lub spółkę komandytowo-akcyjną),

  – dostosowanie dokumentów korporacyjnych do debiutu na GPW (w tym głównie Statutu spółki oraz regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej),
  – audyty zewnętrzne i wyceny,
  – opracowanie dokumentu informacyjnego.

   Kosztami, które nie kwalifikują się do dofinansowania są koszty związane z usługami Autoryzowanego Doradcy, które Emitent musi ponosić po debiucie ani z usługami agencji PR.

   Ile można pozyskać?


   „Kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt, nie może przekroczyć 2.000.000 euro. Jest to poziom maksymalny. W rzeczywistości dofinansowania są dużo mniejsze – rekordzista otrzymał ok. 1,5 mln złotych.” – tłumaczy Agata Kowalska.

   Poziom dofinansowania przeznaczonego na zakup usług doradczych wymienionych powyżej nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych, faktycznie poniesionych na ten cel. Jest to jednak nadal kwota na tyle wysoka, że może w sposób znaczący obniżyć koszty poniesione przez przedsiębiorcę.

   Jak się do tego zabrać?


   Podstawą uzyskania dofinansowania jest prawidłowo złożony i wypełniony wniosek, który należy przesłać do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Procedura rozpatrywania wniosków trwa średnio około 4 miesięcy. Po upływie tego czasu otrzymuje się decyzję. Wnioski o dofinansowanie można składać od 14 lutego 2011r. Nabór ma charakter ciągły, do wyczerpania alokacji na rok 2011 lub najpóźniej do końca roku 2011. Program przewidziany jest na lata 2007- 2013. Nowa edycja rozpocznie się w lutym 2012r.

   9082 Od 2008 r. o dofinansowanie z tego programu ubiegało się ponad 350 spółek. Łącznie starały się pozyskać kwotę 86,5 mln zł  na wsparcie giełdowego debiutu. Dotacje zostały przyznane tylko 116 z pośród nich, a ich łączna wysokość wynosiła 15,5 mln zł. „Ze wskazanych statystyk wynika, że aby uzyskać dofinansowanie, konieczne jest zachowanie najwyższej staranności w wypełnianiu i prezentacji wymaganych dokumentów. Wymogom tym łatwiej sprostać, gdy przy wypełnianiu oraz składaniu wniosków współpracuje się z doświadczonym w tym zakresie podmiotem. Nasza Kancelaria, jako Autoryzowany Doradca, pomaga swoim klientom w spełnieniu stawianych przed nimi wymagań, oraz oferuje możliwość współpracy z doświadczonymi podmiotami wspierającymi przedsiębiorców w postępowaniach o przyznanie dofinansowania.” – komentuje Agata Kowalska.

   – Zakładamy sklep ze zdrową żywnością

   – Ziemniaki na patyku pomysłem na biznes

   – Parking domen, czyli jak zarobić na literówkach

   Biorąc pod uwagę, że w 2011 r. przeznaczono na Poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20 mln zł, a kwota ta została rozdysponowana na razie jedynie w połowie, możliwość skorzystania z refundacji jest wciąż realną i kuszącą propozycją dla wszystkich przedsiębiorców. Warto starać się o takie dofinansowanie, gdyż uzyskanie dotacji pozwala czerpać korzyści z debiutu na NewConnect, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów tego przedsięwzięcia.

   >>> Poradniki o pozyskiwaniu kapitału na własny biznes

   Źródło: Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

   Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
   praWy 24 cze 2011 (12:26)

   niech obniżą ceny usług doradczych ...albo niech grupon zajmie się tymi usługami. Bo ceny mają astronomiczne. 1.5mln zł za 30 stronicowy prospekt ...to jest chore. Szczególnie, że do pisania są zatrudnieni nauczyciele i wykładowcy akademiccy co w szkołach zarabiają 4000-6000 zł a tu nagle ich wynagrodzenie skacze o kilka tysięcy procent