Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jak zdobyć pieniądze na własną firmę?

Brak kapitału to wciąż jedna z najważniejszych przeszkód stojących na drodze początkujących przedsiębiorców. Zamiast jednak czekać na bogatego wujka, warto pomyśleć o dotacjach na własny biznes.

Pieniądze na rozpoczęcie przygody z biznesem można pozyskać z kilku źródeł. Unia Europejska, powiatowe urzędy pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to tylko wybrane instytucje, które organizują wsparcie dla młodych firm. Dokąd zatem udać się po gotówkę na rozkręcenie biznesu?

40 tys. zł wsparcia z UE

Jedną z najpopularniejszych form wspierania młodej przedsiębiorczości są dotacje z działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach inicjatywy początkujący przedsiębiorca może uzyskać z UE bezzwrotną dotację, wsparcie pomostowe oraz pomoc ekspercką. Przyszłym przedsiębiorcom oferowane są:

– środki finansowe na rozpoczęcie działalności w wysokości do 40 tys. zł,
– wsparcie pomostowe, wypłacane miesięcznie przez pół roku w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacje, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia wypłacania wsparcia pomostowego o kolejne pół roku,
– szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dotacje z działania 6.2 to popularna forma wsparcia, jednak nie wszyscy mogą się o nie ubiegać. Uprzywilejowane są te grupy, które z różnych powodów są w trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Do startu po unijne pieniądze uprawnione są wyłącznie przyszli przedsiębiorcy. Wcześniejszy biznes automatycznie wyklucza te osoby z grona kandydatów do uzyskania bezzwrotnej dotacji. Istotny jest także wiek wnioskodawcy oraz brak zatrudnienia. O dotację mogą się ubiegać :

– osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą rok przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu), w tym w szczególności:
– osoby pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ostatnich dwóch latach,
– kobiety (zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
– osoby do 25. roku życia,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby po 45. roku życia,
– osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich, w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców.

W każdym województwie organizacją programu zajmują się urzędy marszałkowskie oraz urzędy pracy. Instytucje te wybierają podmioty (operatorów), które ostatecznie decydują o przyznawaniu dotacji młodym przedsiębiorców. Listy operatorów znajdują się na stronach poszczególnych urzędów.

 

Dotacje z urzędu pracy

Jeśli nie dotacja z UE, to może środki z urzędu pracy? Instytucja może przyznać dotację w wysokości nieprzekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (w IV kwartale 2010 r. było to 3438,21 zł). Oznacza to, że osoba bezrobotna może obecnie liczyć na 20.628 zł bezzwrotnej dotacji na własny biznes. O pieniądze z urzędu pracy mogą się ubiegać osoby bezrobotne, które:

– w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku będąc bezrobotnymi nie odmówiły, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
– nie korzystały dotychczas z pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Szczegółowych informacji dotyczących procedury składania i weryfikacji wniosków udzielają lokalne urzędy pracy.

Dotacje na firmę na wsi lub w małym mieście

Maksymalnie 300 tys. zł czeka na osoby, które myślą o własnym biznesie w małym mieście lub na wsi. Środki można pozyskać w ramach Działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wystarczy, aby przedsiębiorca utworzył z tych pieniędzy 3 miejsca pracy. Należy jednak pamiętać, że pieniądze wypłacane są jako refundacja połowy kosztów. Oznacza to, że 50% proc. wartości projektu wnioskodawca musi pokryć ze środków własnych. Program skierowany jest zarówno do nowych firm, jak i przedsiębiorstw już działających na rynku. Informacji o dotacjach udzielają regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pieniądze na e-biznes

Pomysły na portale, platformy internetowe, serwisy społecznościowe, aplikacje i inne e-usługi mogą zostać zrealizowane dzięki działaniu 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do niedawna kwota wsparcia mogła sięgać nawet 85 proc. wartości projektu. Od ostatniego konkursu wielkość ta wynosi maksymalnie 70 proc. Wyjątkiem w wyścigu o unijne pieniądze są młodzi przedsiębiorcy(osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), którzy nie ukończyli 27 lat. Mogą oni otrzymać wsparcie w wysokości 80 proc. poniesionych wydatków.

>>> Zobacz największą bazę startupów i dodaj swój projekt

 
Zmianie uległy także kryteria oceny wniosków. Nowe zasady premiują projekty najbardziej innowacyjne i efektywne ekonomicznie. Projekty powinny mieć dobry model biznesowy, dający szansę osiągnięcia sukcesu na rynku e-usług.

Wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem uległa zmniejszeniu z 1 mln zł do 700 tys. zł. O dotację mogą się ubiegać mikro oraz mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy. Okres dofinansowania przedsięwzięcia to maksymalnie 24 miesiące. W ostatnim naborze dofinansowanie otrzymało 160 startupów na łączną kwotę 74,7 mln zł.

Kolejny konkurs odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2011 r. Na e-biznesowe projekty przygotowana jest pula 310 mln zł. Przyjmowaniem biznesplanów z działania 8.1 zajmują się Regionalne Instytucje Finansujące (RIF).

800 tys. zł na innowacje

Osoba z pomysłem na działalność w obszarze IT, telekomunikacja oraz mobile po pieniądze na start może udać się do inkubatora technologicznego. Inkubatory funkcjonują w ramach unijnego działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pojedynczy projekt ma szansę na uzyskanie finansowego wsparcia w kwocie nawet 200 tys. euro. Oprócz kapitału inkubatory oferują pomysłodawcom wsparcie merytoryczne i kontakty biznesowe.

Wystarczy zgłosić się do jednego z  inkubatorów (w Polsce działa ich kilkanaście) z pomysłem, a  doświadczeni eksperci wspólnie z innowatorem ocenią szanse na rynkowy sukces idei. Jeśli decyzja jest pozytywna i dochodzi do inwestycji, pomysłodawca może liczyć na wsparcie przy rozwoju zawiązanej spółki. Dzięki temu młodzi przedsiębiorcy nie są pozostawieni sami sobie, jak to jest w przypadku dotacji z działania 8.1. Z pozyskanych środków rozwijają przedsięwzięcie, opłacają pracowników i biuro oraz prowadzą marketing i sprzedaż. W zamian mają jednak mniejszą swobodę działania i muszą oddać inwestorowi określony procent udziałów (nie więcej niż 50%). Wyjście inkubatora z inwestycji następuje po 3-5 latach.

Dotację na własny biznes można uzyskać z wielu źródeł. Które wybrać, zależy przede wszystkim od rodzaju przedsięwzięcia. Jeśli biznes, o którym myślimy, wymaga niewielkich nakładów, wówczas ciekawym rozwiązaniem są dotacje z urzędu pracy lub z działania 6.2. Po kapitał na innowacyjny projekt możemy się udać do inkubatorów technologicznych lub złożyć wniosek w ramach programu 8.1. Biznes na wsi można sfinansować dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich. o pomysłach na biznes:

Grzegorz Marynowicz
Analityk Bankier.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Pan Kelly Podpořit. 23 wrz 2015 (04:47)

Potrzebujesz kredytu? Jaki rodzaj kredytu chcesz? pragniemy poinformować, że pan Kelly jest niezawodny za pewnik, że ich opcja kredytu wszystko co musisz zrobić, to skontaktować się z nami kellyjerry[email protected]~~HEAD=dobj do kredytu i uzyskać więcej informacji.