Po kapitał na własny biznes

Droga od zasiłku do własnego biznesu oznacza zupełną zmianę życia i perspektyw na przyszłość. To wyjście z bezradności do aktywnego oraz przedsiębiorczego działania na własny rachunek. Co ważne, to wszystko można osiągnąć nie angażując własnych pieniędzy. W dzisiejszych czasach utrata pracy nie jest czymś niezwykłym. Warto wówczas pomyśleć nad założeniem firmy za pieniądze z Urzędu Pracy.

Długie pozostawanie na zasiłku dla bezrobotnych sprzyja bezradności, zwłaszcza gdy mija czas a interesujące nas oferty, zgodne z umiejętnościami i doświadczeniem – jakoś nie nadchodzą. Często jednocześnie pojawia się pomysł na biznes. Czas płynie a wraz z nim pojawia się zagrożenie konkurencją: może ktoś wpadnie na ten sam pomysł i będzie pierwszy? Jak nie dać odebrać sobie szansy na wyjście z bezrobocia i naprawdę dobry biznes?

Dotacja – pod jakimi warunkami

Bezrobotny może zwrócić się po jednorazową dotację na założenie własnego biznesu. Wnioski takie przyjmują powiatowe urzędy pracy. O dofinansowanie może się ubiegać osoba, która w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku, będąc bezrobotnym, nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji zatrudnienia. Wnioskodawca taki nie może też we wzmiankowanym okresie odmówić innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych czy robót publicznych.

Innymi słowy, jeśli będąc bezrobotnym wnioskodawca wykazał się aktywną postawą w poszukiwaniu pracy z pomocą urzędu pracy. Jeśli mimo tych starań, odpowiednich dla nas ofert nie było, po roku możemy spróbować sił w biznesie, założonym z pomocą pieniędzy z dotacji.

Drugi warunek jaki trzeba spełnić, to niekorzystanie dotychczas z pożyczki z Funduszu Pracy lub innych publicznych funduszy na założenie firmy lub działalności rolniczej.

Ile można otrzymać

Od początku tego roku wzrosła maksymalna kwota tej dotacji: z 15 tys. do 18 tys. zł. Oprócz dotacji na rozpoczęcie własnego biznesu, możemy starać się tez o refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa dotyczącego podjęcia działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 80% udokumentowanych kosztów ale nie wyższej niż wartość przeciętnego wynagrodzenia. Nie są to może kwoty pozwalające na uruchomienie dużej fabryki czy międzynarodowej firny, ale na początek powinny wystarczyć.

Gdzie i jak występować o dotację

Chcąc uzyskać dotację, musimy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania. Tam otrzymamy formularz wniosku. Należy go dokładnie wypełnić, nie zapominając o parafowaniu stron i podpisie na końcu a także o tym aby samodzielnie tego formularza nie modyfikować. Warto włożyć trochę pracy w poprawne wypełnienie wniosku i przemyślenie pomysłu na swój przyszły biznes a przy tym zadbać, aby wniosek nie został odrzucony z powodu, błahych zwykle, błędów formalnych.

W formularzu koniecznie powinny znaleźć się następujące informacje:

– wysokość dotacji, jaką chcielibyśmy otrzymać
– rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzamy podjąć, wraz z odpowiadającym jej kodem EKD,
– szacowane koszty związane z rozpoczęciem działalności i wskazanie źródeł ich finansowania,
– opis działań, które podjęliśmy na rzecz rozpoczęcia tej działalności (np. szkoleń, zdobycia nowych kwalifikacji, pozyskania lokalu),
– dokładny opis i harmonogram zakupów, które chcemy sfinansować z dotacji,
– spodziewane wyniki finansowe nowej firmy,
– przewidywane koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.

Do wniosku trzeba dołączyć:

– oświadczenie o tym, że nie skorzystaliśmy dotychczas ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
– oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności.

Umowa o dotację

W ciągu 30 dni od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku, urząd podejmie decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu dotacji. Jeśli decyzja będzie pozytywna, podpiszemy stosowną umowę, która określi warunki korzystania z przyznanych pieniędzy. W umowie zobowiążemy się do wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem
i założeniami biznesu przedstawionymi we wniosku, udokumentowania i rozliczenia dotacji
w terminach zawartych w umowie.

Ponadto, w przypadku wykorzystywania pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem – do zaprzestania działalności w ciągu 12 miesięcy. Jeśli naruszymy umowę w inny rażący sposób, możemy się tez liczyć z koniecznością zwrotu dotacji wraz z odsetkami, w ciągu miesiąca od wezwania wystawionego przez starostę. Warto więc dobrze przemyśleć swój pomysł na biznes, po czym realistycznie go zaplanować.

Jak zabrać się do prowadzenia firmy

Rzecz w tym, że biznes który ma szansę powodzenia to ten, który dobrze odpowiada na potrzeby rynku i może utrzymać się nawet mimo pewnych zawirowań ogólnej koniunktury. Podstawą jest dobre rozpoznanie potrzeb – na początek rynku lokalnego, na którym nasza nowa firma będzie stawiać pierwsze kroki. Musi to być branża, co do której jesteśmy pewni, że może dać szansę zarobienia na dalszy rozwój.

Dobrym przykładem jest mały sklep osiedlowy, najlepiej – pierwszy w okolicy, lub firma usługowa zajmująca się krawiectwem, fryzjerstwem, sprzątaniem czy opieką nad dziećmi.

Postawmy więc na rozpoznanie rynku lokalnego i jego potrzeb a także dobre poznanie siebie, własnych możliwości i umiejętności oraz doświadczenia zdobytego w poprzedniej pracy.

Może niektóre z doświadczeń warto rozwijać? Jakie są nasze pasje, i co umiemy robić najlepiej? Aby zaś zdobyć nowe kwalifikacje, warto skorzystać ze szkoleń. To może być również atut, który warto wskazać we wniosku o dotację.

Czy to się opłaci?

Dotacja opłaca się podwójnie: finansowo i jako inwestycja w siebie. Tworząc plan działania swojej formy, obmyślając strategię wejścia na rynek lokalny i robiąc bilans swoich umiejętności robimy więcej niż starając się o etat: samo tworzymy sobie miejsce pracy. Kapitał na start, czyli dotacja jaką można zdobyć, jest naprawdę w atrakcyjnej wysokości. Takie wsparcie dla bezrobotnych to bardzo skuteczny sposób wspierania przedsiębiorczości.

Tytułowe 200 tysięcy to liczba osób, które w firmach założonych z dotacji urzędów pracy znalazły swoje nowe zajęcie. Właśnie tyle nowych miejsc pracy powstało w firmach założonych przez bezrobotnych w 2008. Większość z tych firm działa nadal, dając pracę nie tylko właścicielom ale także kolejnym osobom.

Firm coraz więcej

Dotację na założenie firmy otrzymuje coraz więcej bezrobotnych. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2008 roku dzięki temu wsparciu powstało blisko 37 tysięcy firm, a szacunki mówią o 50 tysiącach w całym minionym roku. To o ponad 5 tysięcy więcej niż w 2007 r. W 2006 roku firmę w ten sposób założyło 33,7 tys. osób, a w 2005 – 27,9 tys. Tylko niewielki procent z nich wraca do urzędu pracy i rejestruje się ponownie jako bezrobotni.

Pczeycztaj o możliwościach pozyskania kapitału:

– Jak sfinansować działalność gospodarczą?

– Ruszamy po 18 tys. zł na założenie firmy

– Masz dobry pomysł na biznes? Zapukaj do funduszu!

– Anioł biznesu receptą na brak kapitału

Agnieszka Gierzyńska-Zalewska

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*