Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Poszukaj anioła biznesu

Działają w cieniu, a nie w świetle jupiterów. Szukają ciekawych pomysłów i ludzi gotowych do ich realizacji. Inwestują w firmy o dużym potencjale wzrostu, którym oprócz kapitału dają także swoje doświadczenie. Takie pomysły jak Google.com, Amazon.com czy Onet.pl bez nich, prawdopodobnie nigdy nie ujrzałyby światła dziennego. Mowa oczywiście o Aniołach Biznesu. Czy skrzydła anioła są dobrą receptą dla poszukujących kapitału?

Początki business angels

Termin business angels został pierwszy raz użyty przeszło kilkadziesiąt lat temu w Stanach Zjednoczonych w kontekście osób inwestujących wówczas w produkcję spektakli teatralnych na Brodwayu. Osoby te oprócz wymiernych korzyści finansowych chciały poprzez wspieranie widowisk uzyskać specjalny status w społeczeństwie. Dzięki inwestycjom, business angels nawiązywali osobiste kontakty z gwiazdami show-biznesu, co było dużą nobilitacją. Z czasem model ten przeniesiony został do biznesu. Majętni inwestorzy rozpoczęli wspieranie młodych obiecujących przedsięwzięć, a rynek zaczął się dynamicznie rozwijać.

Kim są anioły biznesu?

Anioły Biznesu to przedsiębiorcy, którzy inwestują w małe i średnie przedsiębiorstwa na etapie ich powstawania(start-up) bądź we wczesnej fazie rozwoju. Dbając o dyskrecję i anonimowość stają się współwłaścicielami firm w zamian za wniesiony do nich kapitał. Przedsięwzięcia, w które inwestują muszą się charakteryzować dużym potencjałem wzrostu. Z zainwestowanych środków business angels oczekują bowiem ponadprzeciętnych zysków.

Zazwyczaj działają w branżach, na których się znają i, w których wcześniej odnosili sukcesy, co powoduje, że oprócz kapitału wnoszą do firmy także cenne doświadczenia. Inaczej niż w przypadku venture capital, business angels mniejszą wagę przywiązują do dokładnej i sformalizowanej analizy przedsięwzięcia, a raczej w projekcie muszą widzieć to „coś”. W firmie pełnią funkcję kogoś w rodzaju mentora, który wnosi do niej, kontakty biznesowe, reputację, znajomość branży i rynku. Często właśnie te elementy stanowią dla firmy wartość istotniejszą od pieniędzy.


Anioł szuka ludzi

Wbrew pozorom aniołom biznesu nie chodzi tylko o to by znaleźć osoby z dobrym pomysłem na biznes. Nie każda firma i nie każdy(nawet bardzo dobry) pomysł ma szanse uzyskać tego rodzaju wsparcie. Oczywiście projekt jest ważny, ale równie istotny, a może czasami istotniejszy jest dla anioła zespół, który stoi za pomysłem. Dla każdego inwestora kluczowym jest pytanie o kompetencje ludzi przedstawiających projekt. To właśnie ludzie muszą być gwarantem realizacji przedstawianego projektu i to od nich zależy jego powodzenie.

Dla aniołów ważna jest dotychczasowa działalność pomysłodawców, ich aktywność, wykształcenie, doświadczenie, sukcesy, ale także porażki. Mimo tego nierzadko inwestują w przedsięwzięcia osób bez doświadczenia i sukcesów, jeżeli widzą w ich oczach przysłowiowy żar. Jak mówią czasem między aniołem a pomysłodawcą wytwarza się pewnego rodzaju chemia, która jest ważniejsza od wszystkich ukończonych kursów i dyplomów. Jedno jest pewne, pomysł bez odpowiedniego zespołu, dla anioła biznesu jest niewiele wart.

Liczy się tylko zysk?

Anioły biznesu to najczęściej ludzie sukcesu spełnieni w biznesie. Jaka jest więc ich motywacja do inwestycji w młode perspektywiczne firmy. Czy business angels chodzi wyłącznie o zyski czy kierują nimi także inne motywacje? Z dostępnych badań wynika, że opowieści o niemal altruistycznej postawie aniołów biznesu możemy włożyć między bajki.

Dla większości z nich głównym motywem skłaniającym do inwestowania jest możliwość uzyskania dużej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału jak również chęć uzyskania bieżących dochodów (procent od pożyczki, dywidenda). Nie kierują się raczej motywami społecznymi i socjalnymi. W działaniu aniołów da się natomiast zauważyć potrzebę adrenaliny, która pojawia się wraz z nową inwestycją. Często spotykanym jest stwierdzenie, że anioł „kupuje sobie zajęcie”, które ma pomnożyć jego kapitał.

Tabela1. Motywacja brytyjskich business angels

Źródło: P.Tamowicz, „Business angels, pomocna dłoń kapitału”

Czego oczekują anioły?

Business angels nie są instytucjami charytatywnymi. Inwestują swoje pieniądze by osiągnąć wymierne korzyści. Tu nie ma miejsca na sentymenty, ważne są konkrety. Decyzję o inwestycji anioły poprzedzają gruntowną analizą przedłożonego projektu. Analiza ta obejmuje kilka obszarów i dotyczy zarówno przedsięwzięcia jak i ludzi, którzy mają je zrealizować. Każdy anioł biznesu w przedstawionym projekcie musi znaleźć odpowiedź na kilka kluczowych pytań.

Działająca w Polsce sieć aniołów biznesu, Lewiatan Business Angels radzi, że zanim zdecydujemy się złożyć projekt do analizy warto zapoznać się z przygotowaną przez sieć listą pytań. Pomoże to nam w lepszym przygotowaniu biznesplanu a także weryfikacji niektórych jego założeń. Najlepiej gdybyśmy prace nad opisem przedsięwzięcia rozpoczęli od analizy tych kilku pytań ponieważ odpowiedź na nie będzie kluczowa dla potencjalnego inwestora. Czego, więc oczekują anioły i na jakie pytania szukają w projekcie odpowiedzi? :

– Czy zespół zarządzający ma uzasadnione przekonanie o tworzeniu firmy, która będzie się szybko rozwijać i będzie odgrywać istotną rolę w swojej branży? Czy przekonanie to jest poparte zaangażowaniem w biznes istotnej części własnego majątku przedsiębiorców?
– Czy zespół zarządzający składający się z osób o uzupełniających się kompetencjach (technicznych, sprzedażowych i marketingowych oraz finansowych) posiadających doświadczenie branżowe? Czy lider jest nastawiony na wyniki i czy wykazuje determinację w dążeniu do celu i przezwyciężaniu trudności?
– Czy członkowie zespołu zarządzającego mogą wykazać się sukcesami w realizacji różnych projektów, najlepiej w branży zbliżonej do tej, w której chcą działać?
– Czy biznes ma istotną przewagę konkurencyjną wobec innych graczy rynkowych? Czy firma ma strategię utrzymania tej przewagi w przyszłości?
– Czy stworzony został prototyp technologii/produktu, który miałby być wprowadzany na rynek? Czy sprawdzono zainteresowanie nową usługą, jaką zamierza świadczyć firma?
– Czy dostępny jest dobrze przemyślany, napisany zgodnie z regułami sztuki biznes plan wraz z modelem finansowym?

Jeśli odpowiedź na większość z pytań jest pozytywna – przedsięwzięcie ma duże szanse uzyskać finansowanie od zewnętrznych inwestorów.

Proces inwestycyjny

Sam proces od momentu zgłoszenia projektu aniołowi biznesu poprzez etap inwestycji do ostatecznego wyjścia(sprzedaży udziałów) z firmy jest bardzo podobny do procedury przeprowadzanej przez Venture Capital. W uproszczeniu proces ten można podzielić na sześć etapów:

– poszukiwanie ciekawych okazji inwestycyjnych,
– analiza i selekcja przedłożonych projektów,
– przygotowanie inwestycji,
– przekazanie środków,
– monitorowanie i pomoc w prowadzeniu przedsięwzięcia,

– wyjście z inwestycji poprzez sprzedaż udziałów.

Proces inwestycyjny zilustrowany został poniżej.

Źródło: P.Tamowicz, „Business angels, pomocna dłoń kapitału”

Pożegnanie z aniołem

Model biznesowy anioła biznesu wygląda tak, że po kilku latach współpracy z przedsiębiorcą sprzedaje on udziały w przedsięwzięciu i wycofuje się z firmy. Przeważnie horyzont inwestycyjny wynosi od 3-7 lat i po tym czasie drogi pomysłodawcy i anioła się rozchodzą. Sprzedaż udziałów może się odbyć na kilka sposobów. Posiadane udziały mogą zostać odsprzedane innemu inwestorowi lub grupie inwestorów.

Często zainteresowane ich nabyciem są np. fundusze Venture Capital i Private Equity, które w odróżnieniu od BA inwestują w firmy w późniejszej fazie rozwoju. Rozwiązaniem może też być spieniężenie udziałów poprzez wprowadzenie firmy na giełdę. Coraz popularniejszy staje się również model, w którym pomysłodawca odkupuje od Anioła biznesu udziały, które ten posiadał.

Anioły biznesu mają do odegrania bardzo ważną rolę. Jako podmioty wypełniające lukę w finansowaniu przedsięwzięć typu start-up są istotnym ogniwem w gospodarce. W Polsce rynek business angels dopiero raczkuje, ale perspektywy są obiecujące. Cieszyć musi fakt, że powstają nowe instytucje, które propagują działalność aniołów biznesu a w społeczeństwie rośnie wiedza na ich temat. Na pewno tego rodzaju wsparcie jest ciekawym rozwiązaniem dla młodych, pomysłowych osób, które cierpią na brak kapitału. Wszystkim początkującym życzymy, więc powodzenia w poszukiwaniu swojego anioła biznesu.

Anioły w liczbach

40 tyś dol. – tyle na realizację projektu taniego samochodu dla każdego uzyskał w 1905 roku od Aniołów biznesu Henry Ford
3-7 lat – taki jest zwykle horyzont inwestycyjny anioła biznesu
20 – tylu aniołów liczyło konsorcjum, które zainwestowało w Amazon.com

Przeczytaj inne artykuły dotyczące finansowania działalności gospodarczej

Grzegorz Marynowicz

MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
rasti-78 31 sty 2011 (11:08)

poszukuje wsparcia takiego aniola do wspolpracy nad projektem z zakresu ochrony srodowiska(recykling).projekt to wejscie w nisze ,przy duzej potrzebie realizacji zainteresowanych prosze o kontakt [email protected]