Aktywne uczenie i elastyczność będą jednymi z kluczowych kompetencji przyszłości

W tych szybko zmieniających się realiach rynku pracy jedną z kluczowych kompetencji przyszłości jest…