Polskie firmy wolą rozprawy sądowe niż polubowne rozwiązanie

W Polsce alternatywne metody rozstrzygania sporów gospodarczych nie są specjalnie popularne. Przedsiębiorcy oddają do…