Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Pytania i odpowiedzi

Kwestia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest bardzo istotna,…