Wynagrodzenie brutto-netto

‍Jeżeli w ofercie pracy widnieje kwota brutto i zastanawiasz się, jaką pensję otrzymasz „na rękę” albo jesteś pracodawcą i chcesz porównać ze sobą poszczególne formy zatrudnienia i koszty, z jakimi się wiążą, kalkulator wynagrodzeń brutto netto pozwoli Ci poznać dokładne kwoty. Sprawdzi się nie tylko w przypadku umowy o pracę, ale również umowy zlecenie czy współpracy na zasadach b2b. Dowiedz się, jak wykorzystać kalkulator wynagrodzeń w poszczególnych przypadkach i wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie.

Jak działa kalkulator wynagrodzeń netto brutto?

Wynagrodzenie to bez wątpienia jeden z najważniejszych czynników branych pod uwagę przez kandydatów rozważających zmianę miejsca zatrudnienia. Umowa o pracę, która nadal jest najczęściej wybieranym sposobem regulowania relacji między pracownikiem i pracodawcą, definiuje jednak wynagrodzenie brutto. To natomiast nie pozwala ocenić, jakie środki realnie trafią na konto. Aby to zrobić, trzeba przełożyć kwotę brutto na netto. Konieczne jest wobec tego odliczenie między innymi zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne (składki ZUS), składek na ubezpieczenie zdrowotne czy takich czynników jak koszty uzyskania przychodu. Samodzielne wykonanie kalkulacji nie jest proste i wiąże się z dużym ryzykiem popełnienia błędu. Kalkulator wynagrodzeń pozwoli przeliczyć kwoty brutto-netto. Działa również w przeciwnym kierunku. Przyda się wobec tego, jeżeli wiesz, ile chcesz zarabiać na rękę, ale nie wiesz, jak przedstawić swoją ofertę rekruterowi.

Wprowadzając szczegóły, zobaczysz, jak na Twoje rzeczywiste wynagrodzenie wpłyną podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, koszty świadczeń i inne potrącenia. Kalkulator wynagrodzeń sprawdzi się również, jeżeli chcesz porównać ze sobą poszczególne umowy regulujące wykonywanie obowiązków. Dowiesz się np. ile zaoszczędzisz w przypadku umowy zlecenie czy samozatrudnienia.

Wynagrodzenie brutto i netto – od czego zależy?

Różnica między wynagrodzeniem brutto-netto zależy od wielu czynników. Kalkulator wynagrodzeń pozwala nie tylko na określenie samej sumy, ale również poszczególnych składowych tworzących wynagrodzenie brutto. Oprócz kwoty netto na jego wysokość wpływają również:

  • zaliczka na podatek dochodowy,
  • składki na ubezpieczenie emerytalne,
  • składki na ubezpieczenie rentowe,
  • składki na ubezpieczenie chorobowe,
  • składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Musisz mieć przy tym świadomość, że znaczną część tych składek pokrywa sam pracodawca. To, jaką zaliczkę na podatek dochodowy zapłacisz, w przypadku umowy o pracę reguluje natomiast skala podatkowa. Podatek dochodowy dla dochodów poniżej 120 000 zł wynosi obecnie 12%. Tak zwany drugi próg to natomiast 32% (opłacane od dochodu osiągniętego powyżej progu).

Kalkulator wynagrodzeń a umowa zlecenie i umowa o dzieło

Umowa o pracę jest najpowszechniejszym typem umowy na rynku pracy, jednak istnieją również inne opcje. Jedną z najpopularniejszych z nich jest umowa zlecenie. Ten rodzaj umowy cywilnoprawnej cieszył się do niedawna sporą popularnością ze względu na możliwość obniżenia wysokości odprowadzanych składek. Obecnie umowa zlecenie jest oskładkowana podobnie do standardowej umowy o pracę, jednak nadal może pozwolić na uzyskanie sporych oszczędności, co sprawi, że będzie finansowo korzystniejsza niż umowa o pracę.

Kalkulator pokaże, jak kwota brutto w przypadku umowy zlecenie rozłoży się na wynagrodzenie netto, a także opłacane podatki, składki na ubezpieczenie zdrowotne i inne potrącenia.

Zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem z czysto finansowej perspektywy jest umowa o dzieło, zwłaszcza jeżeli możesz zastosować autorskie koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%. Wynika to z braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (chyba że umowa o dzieło jest podpisywana z pracodawcą, z którym łączy Cię umowa o pracę) oraz zdrowotne. Musisz zwrócić uwagę na to, że zawarcie umowy o dzieło nie jest możliwe w przypadku wielu obowiązków i dokument tego typu może być zakwestionowany przez ZUS i inne instytucje.

Kalkulator wynagrodzeń B2B: jak obliczyć dochód z firmy?

Coraz popularniejszą alternatywą jest zastępowanie dokumentów takich jak umowa o pracę lub umów cywilnoprawnych umową o współpracę, która łączy dwa przedsiębiorstwa. Tak zwana umowa b2b pozwala na uzyskanie sporych oszczędności. Przede wszystkim jak przedsiębiorca masz możliwość skorzystania z innych form opodatkowania. Obok skali podatkowej możesz wybrać podatek liniowy (19% stawka podatku nie różni się w zależności od dochodu) czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Pamiętaj jednak, że jako przedsiębiorca musisz samodzielnie opłacać zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki ZUS czy składki na ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne. Kalkulator wynagrodzeń sprawdzi się również w tym przypadku. Możesz wskazać, jaka wypłata netto Cię interesuje, aby przekonać się, jaka kwota netto powinna widnieć na fakturze wystawianej co miesiąc Twojemu klientowi.

Na której umowie zarobisz najwięcej brutto i netto?

Najłatwiejszym sposobem na poznanie różnic wynagrodzenia brutto i netto w przypadku poszczególnych typów umów jest skorzystanie z kalkulatora wynagrodzeń.

Pamiętaj jednak o tym, że sama wysokość pensji to nie wszystko. Weź pod uwagę również różnice w regulacjach prawnych poszczególnych umów. Umowa o pracę gwarantuje Ci jako pracownikowi najwyższy poziom ochrony i w praktyce przerzuca również większość obowiązków (np. opłacanie zaliczki na podatek dochodowy czy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) na pracodawcę. Umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie i umowa o dzieło pozbawiają Cię podstawowych praw pracowniczych, w wielu przypadkach mogą być również podważane przez instytucje odpowiedzialne za monitorowanie rynku pracy. W przypadku zawartej umowy B2B występujesz w relacji z firmą jako przedsiębiorca. Nie możesz wobec tego również o samodzielnym regulowaniu składki zdrowotnej, składki ZUS i zaliczek na podatek dochodowy. Musisz uwzględnić to, analizując wysokość wynagrodzenia.

Zerowy PIT dla młodych – kto zarobi więcej netto?

Jeżeli dopiero rozpoczynasz zawodową karierę: masz mniej niż 26 lat i pracujesz na podstawie zawartej umowy o pracę, pracę nakładczą, umowy zlecenie lub spółdzielczy stosunek pracy, do kwoty 85 528,00 zł dochodu rocznego skorzystasz ze specjalnej ulgi „zerowy PIT dla młodych”. W takim przypadku zaznacz odpowiednią opcję w kalkulatorze płacowym: kwota brutto nie zostanie pomniejszona o podatek dochodowy, co oznacza również, że nie musisz odprowadzać zaliczek na podatek. Pamiętaj o tym, że nadal konieczne będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Kwota wolna od podatku: jak wpływa na zarobki?

Kwota wolna od podatku to pewna kwota, która niezależnie od Twojego wynagrodzenia brutto lub netto nie jest opodatkowana. Wysokość kwoty wolnej od podatku wynosi obecnie 30 000 zł w skali roku, w związku z tym jej zastosowanie może znacząco wpłynąć na wysokość zarobków i obniża podatek dochodowy (PIT), jaki musisz odprowadzić do urzędu skarbowego.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne a wynagrodzenie

Składki na ubezpieczenie społeczne to płatności dokonywane przez pracowników, które są wykorzystywane do finansowania systemów emerytalnych i ubezpieczeń zdrowotnych. Co ważne: jeżeli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, płatnikiem składek w Twoim imieniu jest Twój pracodawca. Kalkulator wynagrodzeń pozwoli Ci sprawdzić, ile wyniesie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Łączne składki płacone przez pracowników różnią się w zależności od kwoty brutto umowy. Im wyższa kwota brutto, tym wyższe również składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Co wpływa na koszty pracodawcy?

Pracodawca ponosi koszty związane z zatrudnieniem Cię, takie jak ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne czy ubezpieczenie chorobowe. Oprócz tego jest również zobowiązany do zasilania dodatkowych funduszy, takich jak FP i FS (Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Koszty te są różne w zależności od Twojego wynagrodzenia brutto. Przykładowo: kwota 7000 zł łącznych kosztów pracodawcy oznacza 5832 zł brutto i 4191 zł netto, które trafią na konto pracownika.

Kiedy warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń netto brutto?

Wiedza dotycząca różnic między wynagrodzeniem brutto i netto jest ważna. Jeśli jesteś pracownikiem, musisz znać faktyczną kwotę, którą otrzymasz z tytułu wykonywania swoich obowiązków. Kalkulator wynagrodzeń brutto netto jest najprostszym sposobem na poznanie tych wartości. W ten sposób dowiesz się, jaką część Twojej pensji brutto stanowią podatki, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz inne potrącenia. Przede wszystkim skorzystaj z kalkulatora, jeżeli chcesz obliczyć swoje wynagrodzenie netto, analizując oferty pracy. Narzędzie sprawdzi się również w sytuacji, w której chcesz porównać pomiędzy sobą różne typy umów i znaleźć tę, która będzie dla Ciebie najbardziej korzystna.

 

Inne kalkulatory