Rząd zajmie się zwalczaniem nieuczciwej konkurencji

Rada Ministrów zajmie projektem nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokument przystosowujący polskie…