Wykorzystywanie cudzych składników majątkowych

Korzystanie przez przedsiębiorców w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej z cudzych składników majątkowych…

Odpłatna i nieodpłatna dostawa towarów

Zasadą jest, że opodatkowaniu VAT podlega jedynie dostawa towarów pod tytułem odpłatnym, a…

Jak rozliczyć stratę podatkową

W przypadku działalności gospodarczej dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania…

Faktura VAT-MP

Zasady sporządzania faktur VAT określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27…

Eksport towarów

Eksportem towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, nazywany jest…

Ewidencjonowanie podatników VAT

Przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu, podatnicy są zobowiązani złożyć w urzędzie…

Zgłoszenia rejestracyjne VAT-R - jak je wypełnić?

Podatnicy podatku VAT (podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel…

Obowiązki podatników VAT, a likwidacja działalności gospodarczej

Podmioty będące podatnikami VAT, które zamierzają zrezygnować z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,…

Rejestracja podatników VAT

Rejestracji automatycznej dla podatku VAT podlegają też podatnicy, którzy złożyli zgłoszenie rejestracyjne przed…

Deklaracje składane przez małych podatników rozliczających się kasowo

W myśl art. 99 ust. 2 ustawy, mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową,…

Podatek VAT a rozliczanie małych podatników

Małymi podatnikami w rozumieniu ustawy o VAT , są podatnicy: u których wartość…

Menedżerski podatek

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów…

Co można potrącić z wynagrodzenia

Czasami pracodawca staje się pośrednikiem w egzekwowaniu zobowiązań pracownika niezwiązanych z wykonywaną przez…

Obniżanie kosztów pracy firmy

Pracodawcy stają niekiedy przed koniecznością wyboru – zwolnić część załogi lub zmienić obowiązujące w…

Pożyczanie poza bankiem

Bank jest zdecydowanie najwygodniejszym i najbezpieczniejszym miejscem, w którym możemy ubiegać się o…

Utrata płynności i ustalanie progu wypłacalności

Próg wypłacalności stanowi drugą, obok progu rentowności, ważną wielkość progową wykorzystywaną w procesie…

Wydatki w firmie a nieobecność pracownika

Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w firmie jest kosztowna dla pracodawcy – ma on obowiązek zapłacić…

Plusy i minusy podatku liniowego

Jednym z najciekawszych rozwiązań nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest…