Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Przedsiębiorco pamiętaj o złożeniu PIT-11. Za jego brak przewidziane są wysokie kary

Początek roku, to jednocześnie początek zmagań z dokumentacją podatkową. Już w najbliższym czasie przedsiębiorcy powinni złożyć PIT-11 do Urzędu Skarbowego.

PIT-11

Kto, jak i do kiedy musi wysłać PIT-11?; Fot. Shutterstock/ kos1976

Każdy płatnik, który pobierał zaliczki na PIT jest zobowiązany do złożenia druku PIT-11. Pozostało już na to niewiele czasu, bowiem ostateczny termin na złożenie PIT-11 mija 1 lutego 2021 r. Zeznanie podatkowe należy przesłać do tego dnia do urzędu skarbowego. Warto jednak zaznaczyć, że ten dokument nie powinien trafić tylko do fiskusa, ale i pracownika. Jednak w tym przypadku, termin jest nieco dłuższy. Firma musi wysłać PIT-11 swojemu pracownikowi do 1 marca 2021 r.

Zanim jednak zacznie się wypełniać nowy wniosek, należy sprawdzić jego numer. Należy uważać, że zeszłoroczny druk jest już nieaktualny. Obecnie obowiązującą wersją jest druk PIT-11 w wersji 26., który można odnaleźć tutaj.

Czym jest PIT-11?

PIT-11 jest informacją o dochodach oraz zaliczkach pobranych na poczet podatku dochodowego w danym roku. PIT-11 uwzględnia:

  • przychody
  • koszty uzyskania przychodów
  • dochód
  • pobrane zaliczki
  • składki na ubezpieczenia zdrowotne
  • składki na ubezpieczenia społeczne

Kto musi złożyć PIT-11?

Jak już wcześniej zostało wspominane, taki obowiązek mają wszyscy płatnicy, którzy pobierali zaliczki na PIT. Jednak szczegółowo, kto i za co musi wypełnić formularz wyszczególnione zostało w poniższej tabeli.

PIT-11

PIT-11 przesyła

Podstawa wystawienia PIT-11

Zakład pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
Zleceniodawca przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;
Nabywca praw autorskich przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.
Korzystający z działalności wykonywanej osobiście przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
Osoby prawne przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych
Podmioty zatrudniające przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne; inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną Przychody z tytułu dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
Spółdzielnie od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni
Podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
Komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący zobowiązania przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, dokonujących tych wypłat ze stosunku pracy

Jak należy złożyć PIT 11?

PIT-11 należy przesłać do właściwego urzędu skarbowego, jednak można to zrobić tylko droga elektroniczną. Jednak nieco inaczej wygląda to w przypadku pracowników, bowiem w tym przypadku, może odbyć się to jednakowo drogą elektroniczną, jak i w formie papierowej. O Wyborze formy decyduje przedsiębiorca, który zatrudnia podatnika. W pierwszym przypadku, pracodawca może przesłać wypełniony druk na e-mail pracownika lub udostępnienie go w profilu elektronicznym, stworzonym dla niego przez pracodawcę.

Sposoby przekazania PIT-11 do urzędu skarbowego

wypełnienie interaktywnego formularza udostępnionego na Portalu Podatkowym (www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-platnikow/),
przesłanie dokumentu zbiorczego PIT-11Z do Uniwersalnej Bramki Dokumentów,
przesłanie dokumentu bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego płatnika przy wykorzystaniu odpowiedniego modułu lub skorzystanie z komercyjnego programu komputerowego.

Ile wynosi grzywna za niezłożenie PIT-11?

Jeśli wspomniane wcześniej terminy, a więc 1 lutego i 1 marca nie zostaną dotrzymane w dostarczeniu pracownikowi oraz urzędowi informacji PIT-11, przedsiębiorca może liczyć się z karami finansowymi. Mogą one wynieść nawet do 180 stawek dziennych, które w 2020 roku wynosiły od 86,67 do 34 668 zł.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.