Jak napisać czynny żal?

Czynny żal może pomóc uniknąć kary, jeśli zostały naruszone przepisy podatkowe. Jednak uprzednio należy się przyznać przed urzędem skarbowym, iż został popełniony błąd. W przeciwnym razie przedsiębiorcy mogą grozić konsekwencje, odpowiednie dla popełnionego wykroczenia albo przestępstwa. Jak zatem napisać czynny żal, by uniknąć nieprzyjemności? Przedstawiamy wzór czynnego żalu, a więc zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego.

czynny żal

Czynny żal — jak napisać,  jak złożyć?; Fot. Pexels

Instytucja czynnego żalu w stosunkach przedsiębiorcy z urzędem skarbowym uregulowana została w Kodeksie karnym skarbowym, który w art. 16 § 1 stanowi, że:

„Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”

Jednak warto zauważyć, że czynny żal nie w każdym przypadku zagwarantuje skuteczną ochronę przed karą. Jak wskazuje dalej Kodeks karny skarbowy, powyższy przepis będzie nieskuteczny w przypadku, gdy podatnik:

  • został już wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa;
  • jest w trakcie postępowania kontrolnego;
  • zorganizował grupę bądź nakłaniał inną osobę w celu popełnienia przestępstwa skarbowego

Dodatkowo należy pamiętać również o konieczności uiszczenia opłaty razem z odsetkami, bowiem instytucja czynnego żalu chroni tylko przed karami, a nie zobowiązaniami.

Jak i kiedy należy złożyć czynny żal?

Kodeks nie określa terminu, w jakim podatnik powinien przyznać się do popełnionego przestaw. Jednak jeśli przedsiębiorca liczy na pozytywne rozpatrzenie wniosku, powinien go złożyć, zanim organ skarbowy udokumentuje popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Zawiadomienie można jedynie złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu we właściwym urzędzie skarbowym. Jednak Ministerstwo Finansów nie wyklucza, że w przyszłości pojawi się także możliwość dokonania tego za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA!

Jeśli przedsiębiorca złoży obecnie czynny żal za pośrednictwem platformy ePUAP, to może liczyć się z grzywną. Wynika to z tego, że obecne prawo nie przewiduje możliwości złożenia zawiadomienia drogą internetową. Jednak jeśli ktoś już tego dokonał, to aby uniknąć konsekwencji, może ponownie złożyć zawiadomienie — tym razem prawidłowo: na piśmie lub ustnie do protokołu.

Czynny żal nie ma swojego urzędowego wzoru, czy też formularza, bowiem powinien zostać wykonane samodzielnie, zawierając następujące dane:

  • osoby składającej czynny żal;
  • adresata, którym jest Naczelnik urzędu skarbowego;
  • charakter popełnionego czynu i jego okoliczności;
  • osoby, które miały związek z popełnionym czynem zabronionym;
  • informację czy popełniony czyn został naprawiony (albo w jakim terminie będzie naprawiony)

Dodatkowo należy dołączyć do zawiadomienia:

  • potwierdzenie zapłaty uiszczenia wymaganej należności publicznoprawnej — jeśli czynny żal dotyczy niezapłacenia podatku w terminie,
  • przedmioty podlegające obowiązkowi, którego nie dopełniłeś — tutaj chodzi o deklaracje i zeznania podatkowe, których nie złożyłeś w przypisanym do tego terminie.

Poniżej przygotowaliśmy wzór czynnego żalu, który może być złożony w urzędzie skarbowym. Wniosek w formacie PDF tutaj

czynny żal - wzór

Czynny żal — wzór

RADA

Jeśli jest to pierwsza sytuacja, w której przyznajesz się do popełnionego czynu zabronionego, warto o tym wspomnieć w piśmie do urzędu skarbowego. Może być to potraktowane jako okoliczność łagodząca.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

jajacek

17 grudnia 2019 Odpowiedz

Dla mnie przerażające. Przypomina czynny żal czarownicy zagrożonej spaleniem na stosie w średniowieczu. Rozumiem że są podmioty gospodarcze, wyposażone w rozbudowany aparat administracyjny, prawników i wówczas nie dotyka to konkretnej osoby, po prostu rutyna. Ale dla kogoś kto jest człowiekiem-małą-firemką, pospolitym naiwnym poczciwiną i ledwo wiąże 2 końce m-ca może to się skończyć śmiercią, jeśli nie od razu to w sposób przewlekły. Dlatego przede wszystkim powinno być chronione życie i zdrowie człowieka.

Avatar

kasiarzsc

29 marca 2020 Odpowiedz

złożenie dokumentu przez platformy ePUAP. lub potwierdzone przez podpis elektroniczny jest dokumentem z podpisem, więc nikt nie może uważać że pismo nie zostało złożone! Forma papierowa może być wydrukowana przez US, platforma ePUAP. podpis kwalifikowany kartka papier z podpisem są to tożsame dokumenty wywołujące czynności prawne , identyczny, ten sam skutek prawny. A inaczej mówiąc, czynności te to tożsamość jeśli są wykonane do tej samej sprawy.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*