Rachunek zysków i strat

Głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiąganie zysku. Dochód dowodzi, że przedsiębiorstwo jest…

Młody przedsiębiorca a VAT

Oprócz obowiązków związanych z wyborem formy i płaceniem podatku dochodowego młody przedsiębiorca musi…

Wybrałeś zasady ogólne? Masz obowiązki

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych (także w formie spółki osobowej)…

Zasady ogólne - skala podatkowa

Jedną z form rozliczania się z fiskusem przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą…

Indywidualna działalność gospodarcza

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma…

Spółka cywilna

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma…

Podatek liniowy

Jedną z form rozliczania się z fiskusem przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą…

Spółka jawna

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma…

Jak założyć firmę w jednym okienku?

W dniu 31 marca 2009 roku wraz z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności…

Spółka partnerska

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma…

Spółka komandytowa

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma…

Krok II: Nadanie numeru REGON przez GUS

Gdy otrzymaliśmy wpis firmy do ewidencji to w ciągu 14 dni od dnia…

Spółka komandytowo-akcyjna

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma…

Pieczątka i konto bankowe

Kolejne kroki na drodze do rejestracji firmy to wyrobienie pieczątki oraz założenie rachunku…

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Z prowadzeniem działalności gospodarczej nierozerwalnie związane są obowiązki rachunkowo – podatkowe. Charakter tych…

Krok IV: NIP i podatki w Urzędzie Skarbowym

Kolejnym krokiem na drodze do rozpoczęcia działalności gospodarczej jest wizyta w Urzędzie Skarbowym.…

Spółka z o.o.

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma…

Krok V: Zgłoszenie w ZUS

Kolejnym etapem rejestracji jednoosobowej firmy jest rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Skutkiem tego…