Własny biznes a praca na etacie – porównanie dochodów

Na etacie masz płatny urlop i ochronę socjalną wynikającą z kodeksu pracy. Jeśli zarabiasz dużo, jedną trzecią tego oddajesz fiskusowi. Alternatywą do pracy na etacie jest założenie własnej firmy. Przez dwa lata możesz korzystać z obniżonej składki ZUS, a to powoduje, że już przy dochodach 1500 zł brutto dostaniesz więcej na rękę.

Praca na etacie jest z pewnością sytuacją bezpieczną. Pracownik nie ponosi przecież ryzyka związanego z pozyskaniem zleceń, utratą składników majątkowych itp. To także możliwość skorzystania z płatnego urlopu czy urlopu wychowawczego. Prowadząc działalność gospodarczą z tych przywilejów skorzystać nie można. Tutaj przedsiębiorca jest sam dla siebie szefem, sam wyznacza kierunki działania i ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje. Ale za to ma więcej swobody, sam ustala godziny pracy czy zakres obowiązków, chociaż coraz częściej zdarza się, że samozatrudnienie jest tylko inną formą pracy na rzecz obecnego pracodawcy.

Z analizy przeprowadzonej przez Tax Care wynika, że założenie firmy opłaca się już przy dochodach z umowy o pracę na poziomie 1,5 tys. zł, aczkolwiek tylko przez dwa lata, kiedy obowiązuje ulga w ZUS. W przypadku braku ulgi, korzyści z zamiany etatu na działalność gospodarczą pojawiają się w przypadku pensji brutto na poziomie przynajmniej 5 tys.zł.

Wybierz to co daje większy zysk

Decyzje w zakresie źródła przychodu powinna poprzedzić szczegółowa analiza przychodów, kosztów, wysokości składek odprowadzanych do ZUS. Konsekwencją tego powinno być porównanie wynagrodzenia netto z pracy i dochodu netto z działalności (po potraceniu podatku, ZUS-u i wszelkich kosztów niezbędnych do prowadzenia firmy).

Etat a działalność gospodarcza

Wynagrodzenie miesięczne brutto/przychódWynagrodzenie brutto roczne/przychód rocznyWynagrodzenie netto z umowy o pracę (roczne)Dochód netto z działalności gospodarczej (roczny)

Z małym ZUS-em

Dochód netto z działalności gospodarczej (roczny)

Z dużym ZUS-em

1000120009158,887600,441318,32
1100132009993,128800,442518,32
12001440010827,4810000,443718,32
13001560011661,7211200,444918,32
14001680012495,9612400,446118,32
15001800013342,3213600,447313,32
16001920014176,5614681,628512,32
17002040015010,9215665,629718,32
18002160015845,1616649,6210918,32
19002280016679,4017633,6212118,32
20002400017513,7618617,6213318,32
25003000021697,2023537,6218386,28
30003600025880,6428457,6223306,28
35004200030064,0833377,6228226,28
40004800034247,5238297,6233146,28
45005400038418,9643217,6238066,28
50006000042602,2848137,6242986,28
55006600046785,7253057,6247906,28
60007200050969,1657977,6252826,28
65007800055140,6062897,6257746,28
70008400059324,0467817,6262666,28
75009000063507,4872737,6267586,28
80009600067837,9276398,5972126,74
850010200072567,1581016,3976206,74
900010800077284,3885876,3980787,87
950011400080731,6390736,3985647,87
1000012000084040,8695596,3990507,87

Źródło: Tax Care

Jeżeli przyjmiemy, że podatnik będzie dostawał wynagrodzenie brutto z pracy w tej samej wysokości co dochód z działalności gospodarczej (dla uproszenia przyjmijmy, że podatnik nie ponosi kosztów poza składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) okazuje się, że działalność gospodarcza opłaca się bardziej w stosunku do etatu już przy osiąganiu dochodów rzędu 1,5 tys. zł miesięcznie. Poniżej tego progu dochodów etat wygrywa z działalnością. Opłacalność prowadzenia firmy przy takich zarobkach będzie trwała jednak tylko dwa lata – tak długo – jak długo podatnik może płacić tzw. mały ZUS.

Po dwóch latach składki ZUS wzrastają i dlatego opłacalność prowadzenia firmy przy tych samych zarobkach trzeba zweryfikować. Wtedy działalność wygra z etatem jeśli zarobki będą sięgały 5 tys. zł. Uważaj! Dochód poniżej tego progu oznaczają, że przedsiębiorca będzie zarabiał znacznie mniej w stosunku do etatu. Skrajną sytuacją są zarobki na poziomie 1 tys. zł.

Z dochodu na etacie w wysokości 1 tys. zł brutto, na rękę pracownik dostanie 76% tej kwoty czyli 763zł. Jeśli jednak zdecydowałby się na prowadzenie działalności przy takich samych zarobkach brutto, dostałby tylko… 10% tej kwoty. Reszta to ZUS i podatki.

 
Wzrost dochodów (ponad 5 tys. zł) powoduje, że różnice na korzyść działalności są coraz większe. Jest to szczególnie widoczne przy relatywnie wysokich dochodach, które na etacie będą objęte stawką 32%, a w działalności mogą korzystać ze stawki liniowej – 19%. W powyższej analizie przejście na stawkę liniową będzie opłacalne w sytuacji osiągania dochodów z działalności gospodarczej na poziomie 8500zł przy małym ZUS-ie i 9000zł w przypadku opłacania standardowego ZUS (zaznaczenie na czerwono).

Umowa o pracę to stałe koszty

Podejmując pracę na podstawie standardowej umowy pracownik nie ma wpływu na koszty uzyskania przychodu. Pracodawca obliczając zaliczkę na podatek dochodowy będzie naliczał, bez względu na wielkość wynagrodzenia i etatu, stałe koszty. Miesięcznie wynoszą one 111,25zł. Rocznie nie mogą przekroczyć 1335zł. W niektórych sytuacjach mogą być one nieco wyższe. Dotyczy to jednak szczególnych przypadków, np. gdy miejsce zamieszkania położone jest w innej miejscowości niż zakład pracy, albo jeśli pracownik ma więcej niż jedną umowę o pracę. Kosztów tych zasadniczo zwiększyć się nie da, chyba, że podatnik dojeżdża do pracy środkami komunikacji miejskiej, koleją, autobusem lub promem i wykaże, że poniesione przez niego wydatki są wyższe niż te wynikające z przyjętych ustawowo. Nie można jednak na etacie odliczyć dojazdu do pracy samochodem albo zakupu literatury fachowej czy kosztów studiów podyplomowych itp.

Wyższe koszty u przedsiębiorcy

Z punktu widzenia optymalizacji podatkowej podatnikowi będzie zależało na wyższych kosztach. Wyższe koszty to niższy dochód i tym samym niższy podatek. W działalności gospodarczej koszty kształtują się inaczej niż na etacie. Tutaj ustawodawca nie wyznacza żadnych sztywnych kwot. Wszystkie wydatki, które kwalifikują się jako koszt uzyskania przychodów mogą zostać wykazane w ewidencji. Jeśli więc przedsiębiorca poniósł wydatki związane z działalnością w wysokości 10 tys. zł, o taką kwotę zmniejszy swój przychód. Typowymi wydatkami, które można zakalikować jako koszt uzyskania przychodu są: wydatki związane z samochodem (amortyzacja i koszty eksploatacji w tym paliwo, przeglądy itp.), amortyzacja mieszkania, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, odsetki od kredytu na zakup mieszkania, wydatki na obsługę bankową, prawną, księgową itp.

Przedsiębiorca może zarobić na ZUS-ie

Etat to także wysokie składki ZUS. Co do zasady z pensji pracownika potrącana jest część składki emerytalnej, część rentowej i składka chorobowa. W sumie 13,71% wynagrodzenia brutto. Składki rosną więc wraz ze wzrostem wynagrodzenia. Pocieszające może być jedynie to, że po przekroczeniu skumulowanego wynagrodzenia brutto od początku roku w wysokości 100770zł pracodawca potrąca z pensji jedynie składkę chorobową (2,45%).

Przedsiębiorca, tak jak osoba na etacie, musi także opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Składki te, w odróżnianiu od etatu, co do zasady mają charakter stały bez względu na wielkość osiąganych przychodów.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (duży ZUS)

 9%19,52%6%2,45%1,67%2,45%
Rodzaj składkizdrowotneemerytalnerentoweChorobowewypadkoweFundusz pracy
Składka miesięczna243,39zł ( z czego 209,58zł podlega odliczeniu od podatku)393,41zł120,92zł49,38zł33,66zł49,38zł
Łącznie miesięcznie składki890,14zł
Podstawa wymiaru2704,31zł2015,40zł

Źródło: ZUS

890, 14zł to kwota jaką miesięcznie należy uiścić na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bez względu na to, ile faktycznie przedsiębiorca zarabia. Przedsiębiorcy mogą jednak płacić niższe składki. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (mały ZUS)

 9%19,52%6%2,45%1,67%2,45%
Rodzaj składkizdrowotneemerytalnerentoweChorobowewypadkoweFundusz pracy
Składka miesięczna243,39zł ( z czego 209,58zł podlega odliczeniu od podatku)81,16zł24,95zł10,19zł6,94zł—-
Łącznie miesięcznie składki366,63zł
Podstawa wymiaru2704,31zł415,80zł

Źródło: ZUS

Ulga w ZUS-ie nie przysługuje jednak każdemu. Wyłączeni są z niej przedsiębiorcy, którzy prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność. Wyłączenie dotyczy także tych podatników, którzy wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ograniczenie to powoduje, że osoby, które chcą zamienić etat na rzecz działalności gospodarczej de facto pracując dalej na rzecz swojego pracodawcy nie będą mogli skorzystać z ulgi w ZUS.

Działalność może korzystać ze stawki 19%

Praca na etacie oznacza opodatkowanie dochodu według skali podatkowej. Dochód do wysokości 85528zł jest opodatkowany stawką 18%, a powyżej tej kwoty – stawką 32%. Niestety nie ma możliwości ucieczki przed tak wysoką stawką. Jedyną możliwością jest skorzystanie z opodatkowania z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie każdy jednak z tego sposobu opodatkowania może skorzystać.

Działalność gospodarcza natomiast może być opodatkowana skalą podatkową ale nie musi. Przedsiębiorca może zdecydować się na inne formy opodatkowania. Ma do wyboru podatek liniowy w wysokości 19%. Może także skorzystać z ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego, którego stawki wahają się od 3% do 20% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W tym przypadku opodatkowaniu podlega przychód. Koszty nie są brane pod uwagę przy rozliczeniach podatkowych. Niektórzy mogą także opodatkować działalność gospodarczą kartą podatkową, przy której podatek jest wielkością stałą bez względu na osiągane dochody. Pamiętać jednak trzeba, że w tych dwóch ostatnich przypadkach ustawodawca narzuca pewne ograniczenia (np. wyłączenia niektórych rodzajów działalności – np. usługi reklamowe, doradztwo, prowadzenie apteki).

Joanna Szlęzak-Matusewicz

Komentarze

Avatar

Fąfara

26 maja 2011 Odpowiedz

Wreszcie fajny artykuł

Avatar

Piotr G.

26 maja 2011 Odpowiedz

bardzo dobry i merytoryczny artykuł

Avatar

Tomek

26 maja 2011 Odpowiedz

No nareszcie! Szukam często takiego czegoś w sieci i nie ma nigdzie doładnego opisu. Brawo!

Avatar

Marcin

26 maja 2011 Odpowiedz

Artykuł wydaje mi się dość tendencyjny. Za dużo uproszczeń w tych wyliczeniach. Zgodzę się, że sporo wydatków można wliczyć w koszty, jednak trzeba pamiętać, że prowadząc działalność nie ma gwarancji przychodów (zawsze ktoś może nie zapłacić lub zwlekać z zapłatą), są wydatki związane z promocją, reklamą. W innym wypadku może być trudno osiągać zyski. Wynika z tego, że cześć tych pieniędzy trzeba zainwestować w rozwój firmy, nie są one wyłącznie do wykorzystania jak to jest w przypadku umowy o pracę. Z tego powodu podany zysk netto nie będzie taki duży. Chcąc utrzymać się na rynku trzeba i zachować wynagrodzenie na poziomie umowy o pracę do wykorzystania wyłącznie dla siebie trzeba osiągać dużo wyższe przychody niż w umowie o pracę. Poza tym przy obniżonych składkach ZUS nie opłaca się składek na fundusz pracy, a jak biznes nie wyjdzie to zostaniecie bez zasiłku. Każdy kij ma dwa końca.

Avatar

Magda

31 maja 2011 Odpowiedz

Witam, może ktoś z Was odpowie mi na tym forum, bo mam sprzeczne informacje..otóż jestem zatrudniona na etacie, dodatkowo chcę założyć własną działalność by móc pracować dla innego pracodawcy. Jakimi składkami będę objęta?? Czy będzie to tylko ubezpieczenie zdrowotne 243 zł czy Mały Zus przez 2 lata-366 zł. Dzięki z góry za odpowiedź

Avatar

Marko

2 czerwca 2011 Odpowiedz

Magda – tylko zdrowotne 243,39 pozdrawiam.

Avatar

MONTE

10 czerwca 2011 Odpowiedz

W PRZYPADKU TYPOWEJ PRACY NA KONTRAKT. TABELA Z PORÓWNANIEM ZAKŁADA ZE NIE MAMY ANI JEDNEGO DNIA WOLNEGO W PRZYPADKU DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ PONIEWAZ Z DEFINICJI DZEN WOLNY TAM NIE ISTNIEJE. JESLI POLICZYMY SOBIE ILE DOSTAJEMY ZA JEDEN DZIEN PRACY X 26 DNI TO NAM WYJDZIE SUMA KTOREJ TAM NIE UWZGLEDNILI, GDYBYSMY CHCIELI TROSZKE ODPOCZAC.

OCZYWISCIE INACZEJ JEST GDY TO LUDZIE PRACUJA DLA NAS.

Avatar

SHD

17 czerwca 2011 Odpowiedz

Dla mnie najważniejsze jest to że:
– na etacie zarabiasz, płacisz podatki i wydajesz to co zostało
– z działalności zarabiasz, wydajesz płacisz podatek od tego co zostało.
Działalność zawsze daje większe możliwości ;)Tego nie da się porównać.

Avatar

fiskalny

11 lipca 2011 Odpowiedz

Najlepsze jest to, że jeśli społeczeństwo chciałoby wysadzić system podatkowy to każdy pracujący na etacie założył by sobie jednoosobową DG. Płaci jedynie zdrowotny, który w dużej mierze odliczy sobie od podatku z etatu oraz odlicza setki rzeczy w skali roku z przychodu wypracowanym na etacie. Wystarczy wynająć sobie prywatny samochód i odliczać kilometrówkę…”dojazdy do klienta”. I może się okazać że dzięki DG nie zapłacimy podatków z etatu… ładnych parę tysięcy PLN rocznie… Na szczęście nie wszyscy o tym wiedzą więc cichosza!

Avatar

aa

6 września 2011 Odpowiedz

wspaniały artykuł! tego mi trzeba było, bardzo mi pomógł!

Avatar

jojo

29 października 2011 Odpowiedz

super artykuł.w końcu zaczęłam coś rozumieć w tej kwestii.

Avatar

AS

14 stycznia 2013 Odpowiedz

Czy nie jest tak że chcąc świadczyć usługi z DG na rzecz byłego pracodawcy oprócz braku ulgi ZUS nie można skorzystać z podatku liniowego 19% ??

Avatar

rafalrychlewski

4 kwietnia 2020 Odpowiedz

W roku 2020 średnie honorarium wyniosło 5386.01 zł. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne to 483,1zł, ale większość kwoty ubezpieczenia odpisujemy od podatku (nie od przychodu). Odpisać możemy 7,75% podstawy. Czyli realny koszt ubezpieczenia zdrowotnego to 67.33 zł. https://taxshield.pl/firma-bez-zus

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*