Ryczałt jako forma opodatkowania w roku 2018

Tylko do 20 stycznia każdy przedsiębiorca ma  możliwość zmiany formy opodatkowania na ryczałt. Następna taka okazja dopiero za rok. Redakcja MamBiznes.pl postanowiła przybliżyć tę formę opodatkowania.

Foto: FORUM/ Andrzej Bogacz

Ryczałt rozliczany jest do 20. dnia każdego miesiąca i jest wynikiem przemnożenia odpowiedniej stawki procentowej przez wielkość przychodu osiąganego przez firmę. Co należy zauważyć ryczałt jest obliczany od przychodu, a nie od dochodu. To oznacza, że bez względu na wynik finansowy firmy (zarówno gdy jest zysk jak i strata) pojawia się zobowiązanie podatkowe.

Wysokość stawek jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności. Aktualnie jest, aż 7 stawek podatkowych:

L.p.Stawka ryczałtuPrzychody ewidencjonowane
1.20 %Osiągane w zakresie wolnych zawodów
2.17 %Świadczone usługi w zakresie:
·         Reprodukcji komputerowych nośników informacji
·         Pośrednictwo motoryzacyjne
·         Hurtownictwo
·         Transport
·         Związane z zakwaterowaniem
·         Związanych z wydawnictwem programów informatycznych
·         Przetwarzanie danych
·         Zarządzanie nieruchomościami
·         Wynajem i dzierżawa
·         Agencje pośredników pracy
·         Agenci turystyczni
·         Obsługa nieruchomości
·         Związanych z fotografią
·         Call center
·         Pomo społeczna
3.10 %Z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości
4.8,5 %Osiągane z tytułu:
·         Najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy
·         Zwalczanie pożarów i zapobiegania pożarom
·         Prowadzenie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
·         Wytwarzanie wyrobów z materiałów powierzonych przez zamawiającego
·         Prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy o kolportażu prasy
·         Świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi
5.5,5 %Osiągane z tytułu:
·         Z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewożenia ładunku
·         Sprzedaży znaczków pocztowych, biletów jednorazowych, żetonów
6.3 %Osiągane z tytułu:
·         Z działalności gastronomicznej
·         Z działalności usługowej w zakresie handlu
·         Ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą
·         Z rybołówstwa
·         Z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku
7.2 %Ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl

 

Przeczytaj także Rozliczenie PIT 2017 dla przedsiębiorcy – zmiany i najważniejsze informacje w 2018 roku

Jednak nie wszyscy mogą rozliczać się na zasadach ryczałtu. Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym takiej możliwości nie mają:

  • Właściciele aptek
  • Właściciele lombardów
  • Prowadzący działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
  • Prowadzący działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych

Co zrobić, aby rozliczać się na zasadach ryczałtu?

Rozpoczynając własny biznes , wybierając ryczałt jako formę opodatkowania  należy wskazać to w druku CEIDG-1. Wszystkie pozostałe podmioty mogą zamienić formę opodatkowania na ryczałt tylko do 20 stycznia każdego roku.  W tym przypadku należy złożyć formularz aktualizujący CEIDG-1.

Jednak należy pamiętać  o występującym limicie osiąganych przychodów, aby rozliczać się na zasadach ryczałtu. To ograniczenie wynosi 250 tys. euro. Jednak w momencie przekroczenia tej kwoty w trakcie roku nie spowoduje, że jeszcze w jego trakcie należy zmienić formę opodatkowania. Utrata prawa do formy ryczałtowej obowiązywać będzie od 1 stycznia roku następnego.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

TW

28 marca 2018 Odpowiedz

Niestabilność prawa w Polsce doprowadza mnie do białej gorączki. Chyba żaden kraj nie zmienia w takim tempie przepisów prawa. Ponadto nasz system podatkowy jest bardzo skomplikowany. Pisany językiem prawniczym, zupełnie nie sprzyja przedsiębiorcy rozpoczynającemu własny biznes. Bez doradcy podatkowego ani rusz.

Komentarze

Pozostaw odpowiedź TW Anuluj pisanie odpowiedzi

*
*