Ulga na start w składkach ZUS. Kto i jak może skorzystać?

Jeszcze do niedawna obowiązek opłacania składek ZUS skutecznie hamował rozwój przedsiębiorczości. Jednak teraz każdy, kto myśli o założeniu własnego biznesu, może zostać zwolniony z opłacania składek ZUS, nawet przez 6 miesięcy.

Fot. FORUM/ Cezary Kowalski

ZUS jest zmorą dla nie jednego przedsiębiorcy, szczególnie dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę z biznesem. Potwierdziły to także wyniki naszej ankiety, przeprowadzonej na czytelnikach MamBiznes.pl. Wskazali oni jednoznacznie, że największym problemem, który bardzo ogranicza rozwój przedsiębiorczości są właśnie wysokie składki ZUS. Dlatego też powstało rozwiązanie „Ulga na start”. Dokładnie od 30 kwietnia 2018 roku, każdy, kto zakłada działalność gospodarczą, może skorzystać z ulgi i nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne ZUS przez 6 miesięcy.

Jednak są pewne ograniczenia, bowiem nie każdy może skorzystać z „ulgi na start”. Jak wskazuje Prawo Przedsiębiorców najważniejszym warunkiem, który należy spełnić jest rejestracja firmy po raz pierwszy. Ustawa dopuszcza również, by skorzystać z ulgi mogli także doświadczeni przedsiębiorcy, jednak w tym wypadku musi minąć co najmniej 5 lat od zakończenia poprzedniej działalności. Jednak to nie jedyne warunki, które należy spełnić. Do pozostałych należą:

  • Prowadzenie działalności jednoosobowej lub bycie wspólnikiem w spółce cywilnej
  • Brak możliwości wykonywania tej samej działalności, co na rzecz byłego pracodawcy (do dwóch lat wstecz)
  • Nie podleganie ubezpieczeniu w KRUS

Kiedy i jak ubiegać się o „ulgę na start”?

O „ulgę na start” należy ubiegać się chwilę po rejestracji działalności w CEIDG. Przedsiębiorca ma na to zaledwie 7 dni od rozpoczęcia działalności. W tym czasie należy złożyć wypełniony formularz ZUS ZZA. Można to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej. Warto także zauważyć, że wspomniany wniosek można dołączyć także do wniosku o rejestrację firmy.

Rejestrując się do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS z tytułu korzystania z ulgi na start, w formularzu należy wpisać odpowiedni sześciocyfrowy kod. W przypadku tego rozwiązania będzie rozpoczynać się od cyfr 05 40. Natomiast pozostałe dwie zależą już od tego, czy przedsiębiorca ma ustalone prawo do emerytury, czy też posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Należy je ustalić na podstawie poniższej instrukcji:

Wpisujesz:
0 – jeśli nie masz ustalonego prawa do emerytury lub renty
1 – jeśli masz ustalone prawo do emerytury
2 – jeśli masz ustalone prawo do renty
Stopień niepełnosprawności (szósta cyfra kodu ZUS)

Wpisujesz:
0 – jeśli nie posiadasz orzeczenia o niepełnosprawności
1 – jeśli posiadasz orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
2 – jeśli posiadasz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
3 – jeśli posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

„Ulga na start” a ubezpieczenie zdrowotne

Choć składki na ubezpieczenie społeczne wyniosą 0 zł, to jednak za ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca będzie już musiał zapłacić. Wynosi ona 9 proc. podstawy wymiaru. Jednak zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego. Tym samym w 2019 roku wyniosła ona 342,32 zł. Warto przy tym zauważyć, że jest ona miesięczna i niepodzielna. Oznacza to, że opłacana jest w pełnej wysokości niezależnie od ilości dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w miesiącu.

Jednak jest pewna nadzieja dla niektórych, bowiem istnieje możliwość bycia również zwolnionym z opłacania składki zdrowotnej. Wystarczy, że:

  • jesteś emerytem bądź rencistą i twoje świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury  lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej
  • jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej
  • pobierasz zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie  kwoty świadczenia rodzicielskiego. Przeczytaj więcej o zasiłku macierzyńskim dla przedsiębiorców

Czy zleceniodawca musi odprowadzać składki za przedsiębiorcę?

Jak pisaliśmy na MamBiznes.pl, w przypadku działalności nierejestrowanej taki obowiązane faktycznie może istnieć, gdzie to klient płaci za przedsiębiorcę składki na rzecz ZUS. Jednak w przypadku działalności nierejestrowanej ten problem nie istnieje. Jednak, aby zleceniodawca nie musiał odprowadzać składek ZUS na ubezpieczenie społeczne musi spełnić dwa warunki:

  • przedmiot tej umowy jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności
  • osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej

Co po „uldze na start”?

Jak wiadomo nic nie trwa wiecznie, tak też jest z obniżonymi do 0 zł składkami na ubezpieczenie społeczne. Po upływie tego czasu przedsiębiorca ma dwie możliwości. Pierwszą z nich jest rezygnacja z preferencyjnej wielkości składek i przejście na ich normalną wielkość. Można także skorzystać z programu „mały ZUS plus”, który jest następcą „małego ZUS-u”. Więcej o tym rozwiązaniu przeczytasz tutaj. Jednak należy mieć na uwadze, że każdorazowa obniżka składek powoduje obniżkę wypłacanych świadczeń w przyszłości.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*