Ulga na zakup kasy fiskalnej online – ile wyniesie? jak uzyskać? jak rozliczyć?

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o ulgę na zakup kasy fiskalnej online. Wynika ona z tego, że jest to zupełnie nowy rodzaj kasy rejestrującej, z którego obowiązkowo musi korzystać część przedsiębiorców. Kto zatem może ubiegać się o ulgę na zakup kasy fiskalnej online i ile ona wyniesie?

Ulgi na kasy fiskalne online; Fot. YAY Foto/ Ikonoklast Fotografie

W maju 2019 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o VAT, która nie tylko wprowadziła nowy rodzaj kasy fiskalnej, ale także nałożyła na przedsiębiorców nowy obowiązek. Zgodnie z nową regulacją można wyróżnić trzy grupy podatników, podzielonych ze względu na termin do kiedy mogą korzystać z tradycyjnej kasy fiskalnej.

Zgodnie z art. 145b ust. 1 ustawy o VAT przedsiębiorcy mogą nabijać sprzedaż na dotychczas używanych kasach fiskalnych do

1) do dnia 31 grudnia 2019 r. – w przypadku:
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

2)do dnia 30 czerwca 2020 r. – w przypadku:
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

3)do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku świadczenia usług:
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Warto zauważyć, że ustawa nie nakazuje wszystkim przedsiębiorcom korzystania z nowych kas fiskalnych, a jedynie wybranym. Oznacza to, że wszyscy pozostali mogą samodzielnie zdecydować czy chcą zacząć korzystać z kas fiskalnych online.

Kto może skorzystać i ile wyniesie ulga na zakup kasy fiskalnej online?

Na przedsiębiorców, którzy zdecydują się na zakup kasy fiskalnej online czeka dość duży zwrot, bowiem mogą skorzystać nawet z 90 proc. bonifikaty. Warto jednak pamiętać, że ulga nie może przekroczyć 700 zł jeżeli zakup kasy fiskalnej online nastąpił przed upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Jednak nie każdy może skorzystać z takiej ulgi.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, ulga na zakup kasy fiskalnej online przysługuje podatnikom którzy:

* znajdują się w wyżej wymienionych trzech grupach przedsiębiorców i rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej w obowiązującym terminie,

* przed zakupem kasy fiskalnej online nie korzystali z kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

Co więcej, czynni podatnicy VAT, którzy uprawnieni do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej online mogą:

  • kwotę ulgi odliczyć od podatku należnego w deklaracji VAT za bieżący okres — jeżeli wartość ulgi nie przekracza podatku należnego za dany okres rozliczeniowy,
  • kwotę ulgi odliczyć od podatku należnego za okresy następne, jeśli wartość ulgi w danym okresie rozliczeniowym będzie wyższa od wartości podatku należnego,
  • kwotę ulgi otrzymać zwrot różnicy na rachunek bankowy- w sytuacji, gdy kwota ulgi będzie wyższa niż kwota podatku VAT należnego.

Natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej online mogą otrzymać na rachunek rozliczeniowy w terminie 25 dni na wniosek podatnika.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*