Wzór faktury VAT. Jak wypełnić fakturę VAT?

Faktura VAT to dokument, z którym zetknie się większość przedsiębiorców. Dlatego też warto wiedzieć jak ją wypełnić oraz co oznaczają jej poszczególne elementy.

Fot: YAY Foto

Faktura VAT wystawiana jest przez czynnych podatników VAT i stanowi ona dowód dokonania transakcji. Ta czynność jest obowiązkowa w przypadku gdy naszym odbiorcą towaru jest również firma. Natomiast w przypadku osób fizycznych takiego obowiązku już nie ma. W takim wypadku należy wystawić jedynie fakturę na wniosek nabywcy.

Wzór faktury

Przykładowa faktura

Dla czytelników MamBiznes.pl przygotowaliśmy powyżej przykładową fakturę. Każdy jej element, który powinien się w niej znaleźć został opisany w ustawie o fakturze VAT. Zgodnie z nią powinien zawierać takie elementy jak:

 • numer faktury,
 • datę wystawienia,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile data ta jest różna od daty wystawienia faktury,
 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy, ich adresy oraz numery NIP,
 • nazwę sprzedawanego towaru lub wykonywanej usługi,
 • ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową netto towaru lub usługi,
 • kwoty rabatów,
 • łączną wartość netto towarów lub wykonanych usług,
 • stawki podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Dodatkowo na dokumencie sprzedaży można uwzględnić:

 • termin i sposób płatności,
 • kwoty rabatów o ile takich udzielono,
 • uwagi do dokumentu.

Fakturę VAT pobierzesz tutaj

Jak wypełnić fakturę VAT?

Cały proces wypełniania faktury VAT należy rozpocząć od wypisania wszystkich podstawowych danych zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy. Ponadto należy nadać numer fakturze. Warto pamiętać przy tym, iż należy zachować chronologię. Jednak sam sposób tworzenia ogólnego wzoru, według którego będzie tworzona numeracja faktur jest dowolna.

Następnie należy przejść do wypełnienia zestawienia sprzedanych towarów i usług:

 • Nazwa towaru/usługi – należy podać pełną nazwę towaru
 • Symbol PKWiU – jest to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, czyli zbiór wszystkich produktów i usług, które są w obrocie na rynku. Jednak symbol ten nie jest obowiązkowy (wyjątek stanowią dobra zwolnione z VAT)
 • JM – jest to skrót od słowa „Jednostka Miary” zatem należy wpisać tutaj np. szt., kg. m2
 • Ilość — tutaj należy wpisać liczbowo ilość sprzedanego towaru/usługi
 • Cena netto — cena bez podatku od towarów i usług (VAT)
 • Stawka VAT – wybierać należy stawkę VAT dla danej usługi lub produktu
 • Kwota VAT – wartość podatku VAT dla danego produktu/usługi, liczony wg wzoru
  Kwota VAT = Ilość * Cena Netto * Stawka VAT
 • Wartość VAT – Jest to kwota brutto, czyli suma kwoty netto i kwoty VAT

Na końcu  należy podsumować wszystko, dzięki czemu zostanie ustalona kwota do zapłaty. Ponadto należy pamiętać o podpisach dwóch stron transakcji. Fakturę należy wystawić w dwóch egzemplarzach — po jednym dla każdej ze stron transakcji (sprzedającego i nabywcy).

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

kuretk

31 sierpnia 2021 Odpowiedz

Od siebei polecam przerzucenie się na faktury elektroniczne. Sa znacznie wygodniejsze. Natychmiastowe doręczenie e-faktury pozwala na jej łatwiejszą i mniej czasochłonną obsługę, a więc i na szybsze wprowadzanie do wewnętrznych systemów firmy i rozliczanie. Niweluje się również ryzyko zgubienia faktury przez doręczyciela lub adresata.
http://hftsem.com.pl/faktury-elektroniczne-edi-pef-ksef/

Wiecej o ich zaletach jest na tej stronie.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*