Podatek liniowy

Jedną z form rozliczania się z fiskusem przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą są zasady ogólne. Jest to najpopularniejsza forma opodatkowania młodych przedsiębiorców. Decydując się na zasady ogólne mamy możliwość wyboru między dwoma formami opodatkowania:

a) skalą podatkową

b) podatkiem liniowym

Jest zysk, zapłacimy podatek

Podobnie jak w przypadku skali podatkowej, wybierając podatek liniowy jako formę rozliczeń, kwota podatku należna fiskusowi liczona będzie od dochodu jaki Nasz biznes wygeneruje. Inaczej mówiąc podatek zapłacimy dopiero wtedy, gdy nasza działalność będzie zyskowna, a więc przychody przewyższą koszty.

Oświadczenie niezbędne

Wybierając stawkę linową jesteśmy zobligowani do złożenia nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu oświadczenia o wyborze tej formy.

UWAGA! Jeżeli podatnik lub jeden z wspólników w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy z tytułu stosunku pracy wykonywał na rzecz pracodawcy czynności, którymi podatnik lub wspólnik obecnie się zajmują wówczas nie mogą oni wybrać stawki liniowej jako formy opodatkowania.

Nie tylko zalety

Stawka liniowa to zalety , ale ta forma opodatkowania ma także swoje wady. Kiedy z niej korzystamy jednocześnie tracimy przywileje, które przysługują osobom rozliczającym się według skali podatkowej. Decydując się na podatek liniowy nie będziemy mogli skorzystać z:

– możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem

– preferencji dla samotnych rodziców

– zwolnienia w związku z inwestycjami w specjalnej strefie ekonomicznej

– wszelkich ulg podatkowych

Istotną informacją dla osób, które wybiorą tę formę opodatkowania jest fakt, że do dochodów rozliczanych według stawki liniowej nie wlicza się innych dochodów opodatkowanych wedle skali podatkowej (jak np. z pracy, z udziału w radzie nadzorczej), ani dochodów kapitałowych. Gdy korzystamy ze stawki liniowej przysługuje nam natomiast prawo do pomniejszania dochodu o składki na ubezpieczenie społeczne własne i współpracowników, a ponadto prawo do tzw. kredytu podatkowego dla otwierających działalność gospodarczą.

Księga przychodów obowiązkowa

Niezależnie od tego czy jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wybierzemy rozliczanie się z fiskusem według skali podatkowej czy zdecydujemy się na stawkę liniową jesteśmy zobowiązani do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (dowiedz się więcej o księdze przychodów i rozchodów). Na podstawie księgi ustalamy dochód od, którgo następnie płacimy podatek. Analogiczne dla obu form są terminy składania deklaracji i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Kiedy linowy się opłaca

Tylko pozornie stawka liniowa może nam sie wydawać zawsze korzystniejsza. Nawet laik w kwestiach podatkowych zada sobie pytanie czy liniowy podatek może być kiedykolwiek gorszy od skali podatkowej? Odpowiedź brzmi tak, ponieważ wybierając stawkę liniową tracimy część przywilejów przysługujących nam gdy korzystamy ze skali podatkowej(np. prawo do wspólnego rozliczania się z małżonkiem). Kiedy więc rozważamy wybór stawki linowej jako formy opodatkowania musimy mieć świadomość, że jest to ekonomicznie uzasadnione, gdy dochód z Naszej działalności w danym roku podatkowym przekroczy i to znacznie pierwszy przedział skali podatkowej. Generalna zasada jest taka, że im wyższy dochód z prowadzonej działalności, tym większa Nasza korzyść podatkowa z rozliczania się według liniowej stawki.

Jak płacimy podatki?

Opłacanie podatku według stawki liniowej jest analogiczne jak w przypadku skali podatkowej. Jeśli jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wybraliśmy którąś z tych form jesteśmy zobowiązani do wpłacania w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. W 2007 r. zniesiono obowiązek składania comiesięcznych deklaracji do urzędów skarbowych, jednakże jako podatnicy jesteśmy zobligowani do comiesięcznych wpłat zaliczek na podatek. Wybierając rozliczanie się według skali podatkowej, wysokość zaliczek za miesiące do listopada roku podatkowego ustala się w następujący sposób:

– do wpłaty zaliczki jesteśmy zobowiązani od miesiąca , w którym obliczony na podstawie księgi przychodów i rozchodów dochód przekroczył kwotę wolną od podatku (obecnie 3091 zł, sprawdzić)
– zaliczkę do zapłaty w tym miesiącu stanowi podatek obliczony od wypracowanego dochodu
– wpłaty w kolejnych miesiącach ustalamy jako różnicę między podatkiem należnym od dochodu wypracowanego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych w miesiącach poprzedzających
– obliczoną zaliczkę pomniejszamy o wielkość składki na ubezpieczenie zdrowotne , opłaconej w danym miesiącu

Zgodnie przepisami zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada jesteśmy zobligowani uiszczać w terminie do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że np. zaliczkę za lipiec wpłacamy do 20 sierpnia, a zaliczkę grudniową w wysokości należnej za listopad musimy wpłacić w terminie do 20 grudnia. Dodatkowo gdy rozliczamy się według skali podatkowej jesteśmy obowiązani do składania w urzędzie skarbowym deklaracji o dochodach osiągniętych od początku roku. Jeżeli płacimy podatek według liniowej stawki 19 proc. zaliczki wpłacamy od miesiąca, w którym wypracowaliśmy dochód niezależnie od jego wysokości.

Podatek liniowy w pigułce

– podatek liniowy 19 proc. jest obok skali podatkowej formą rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych
– podatek płacimy od dochodu czyli nadwyżki przychodów nad kosztami
– wybierając podatek liniowy, przed dniem rozpoczęcia działalności musimy złożyć oświadczenie o wyborze tej formy
– wybór podatku linowego jest korzystny gdy dochody firmy znacznie przekraczają pierwszy przedział skali podatkowej
– analogicznie jak przy skali podatkowej wybierając stawkę liniową jesteśmy zobligowani do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
– nie możemy korzystać z prawa do wspólnego opodatkowania z małżonkiem a także z innych ulg i zwolnień

Grzegorz Niewiadomy

MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

polmar

30 marca 2010 Odpowiedz

dzien dobry prosze o pomoc chcę otworzyć firme przewóz osob do hollandi .jaki byśćie zaproponowali mi podatek i dlaczego ten.
dziekuje

Avatar

hig

5 kwietnia 2012 Odpowiedz

zacznij przemycac ziolo

Avatar

xyz

7 grudnia 2012 Odpowiedz

– wybierając podatek liniowy, przed dniem rozpoczęcia działalności musimy złożyć oświadczenie o wyborze tej formy: TOTALNA BZDURA!!!!! PRZED WYSTAWIENIEM PIERWSZEJ FAKTURY A NIE JAK KTOS MĄDRY NAPISAŁ PRZED ZAŁOŻENIEM DZIAŁALNOŚCI!!!!!!!!

Avatar

Gonzo

7 czerwca 2014 Odpowiedz

Witam. A czy jest możliwość w zmiany formy rozliczania w trakcie działalności firmy? Czyli na przykład – rozpoczynam działalność wybierając skalę podatkową, a w razie uzyskiwania większych przychodów zmianę formy np. na podatek liniowy??

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*