Jak założyć firmę jednoosobową przez internet? Krok po kroku

Internet pomaga w wielu kwestiach, również w przypadku zakładania własnej działalności gospodarczej. Rozpoczynając przygodę z biznesem, większość czynności możemy wykonać, nie wychodząc z domu. Nie trzeba odwiedzać kilku okienek różnych urzędów, by założyć własną działalność, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu.

Oto jak krok po kroku zarejestrować jednoosobową firmę online w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Krok 1: certyfikat kwalifikowany lub ePUAP

Źródło: YAY Foto

Zanim zarejestrujemy swoją działalność gospodarczą drogą elektroniczną, konieczne jest stworzenie profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego, aby  uzyskać elektroniczny podpis, który pozwala na potwierdzenie naszej tożsamości.

CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY
Wymaga on zakupu odpowiedniego urządzenia. Następnie konieczne jest potwierdzenie swojej tożsamości w  dowolnych Kancelariach notarialnych na terenie całego kraju, Punktach Rejestracji CERTUM PCC, Punktach Potwierdzania Tożsamości. Ten sposób pozyskania wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jednak jego zaletą jest szeroka możliwość wykorzystania.

PROFIL ZAUFANY ePUAP
Można go stworzyć przez Internet na dwa różne sposoby (zawsze jest on bezpłatny): – za pomocą internetowego konta bankowego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Pierwszy sposób wymaga wejścia w zakładkę ,,Załóż profil zaufany — online” na stronie www.pz.gov.pl. Następnie sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto bankowe, wyszukaj formularz o założenie profilu zaufanego, wypełnij go, wyślij formularz. W ten sposób założysz profil zaufany.

Drugi sposób wymaga już posiadanego wcześniej certyfikatu kwalifikowanego. Po wejściu na stronę profilu zaufanego (www.pz.gov.pl) należy się zarejestrować za pomocą certyfikatu, wypełnić formularz oraz wysłać. Dzięki temu również założymy profil zaufany.

Krok 2: CEiIDG

Rejestrujemy naszą działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  Należy pamiętać, że dokonanie wpisu jest bezpłatne. Do wykonania powyższej czynności będziemy potrzebować takich danych, jak:

 • firma przedsiębiorcy,
 • data urodzenia,
 • numery: PESEL, REGON i NIP (jeżeli je posiada),
 • obywatelstwo właściciela firmy,
 • miejsce zamieszkania oraz adres, pod którym  wykonywana jest działalność gospodarcza,
 • data rozpoczęcia działalności,
 • przedmiot wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (numer PKD),
 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej oraz inne dane wymagane przez ustawę.

Jednocześnie przy dokonywaniu wpisu do CEIDG stworzony zostaje  wniosek o nadanie lub zmianę numeru REGON, który dostarcza ogólnej charakterystyki działających w obrocie podmiotów zgodnie z podziałem terytorialnym, własnościowym, według rodzajów działalności, form prawnych itp.

Podobnie jak w przypadku numeru REGON dzieje się z numerem NIP. Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą, które podlegają wpisowi do CEIDG, otrzymują go za pośrednictwem tej ewidencji w trybie „jednego okienka”. Zgłoszenie identyfikacyjne niezbędne do uzyskania NIP stanowi integralną część wniosku o wpis. Nie trzeba składać więc w urzędzie skarbowym odrębnego formularza.

Kończąc  wypełnianie formularza, należy go potwierdzić profilem zaufanym ePUAP lub certyfikatem kwalifikowanym.

Krok 3: Wybór formy opodatkowania

Wypełniając formularz CEIDG, podejmujesz również pierwsze istotne decyzje dotyczące Twojej działalności gospodarczej. Poza tymi o głównie marketingowym charakterze (np. wyborze nazwy firmy oraz nazwy skróconej), musisz wskazać również formę opodatkowania. To od niej w znacznej mierze będzie zależeć to, jaki podatek dochodowy będzie trzeba przekazać fiskusowi. Pamiętaj także, że od formy opodatkowania zależy wysokość składki zdrowotnej. W formularzu centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do wyboru pozostają trzy opcje:

 • skala podatkowa – w takim przypadku będziesz płacić podatek zgodnie z dwoma stawkami – 12% oraz 32%. Wyższa stawka dotyczy dochodów powyżej progu 120 000 zł. Poza tym przedsiębiorcy na skali podatkowej muszą również opłacać 9% składki zdrowotnej. Ta forma opodatkowania dotyczy również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Skala podatkowa daje również możliwość skorzystania m.in. z kwoty wolnej od podatku (30 000 zł) i licznych ulg podatkowych.
 • podatek liniowy – umożliwia zastosowanie jednej stawki w wysokości 19% niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Oprócz tego przedsiębiorcy na liniówce muszą również pamiętać o opłacaniu składki zdrowotnej w wysokości 4,9% osiągniętego dochodu z częściową możliwością jej odliczenia. Nie skorzystają jednak chociażby z kwoty wolnej od podatku czy możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w przeciwieństwie do wskazanych wcześniej form opodatkowania pozwala na rozliczenie podatku od przychodu, a nie dochodu. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mogą uwzględnić kosztów uzyskania przychodu. Jednocześnie wybierając tę formę opodatkowania, można uzyskać atrakcyjne stawki podatku (wynoszą od 2% do 17% w zależności od wysokości opodatkowania konkretnej usługi).

Od 2022 roku podczas rejestracji firmy w formularzu CEIDG-1 nie można wskazywać już karty podatkowej jako dostępnej formy opodatkowania. Mogą z niej korzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy korzystali z niej przed zmianą przepisów.

Pamiętaj, że zmiany formy opodatkowania będzie można dokonać dopiero w następnym roku podatkowym. Istnieją również pewne ograniczenia dotyczące wyboru formy płacenia podatku w przypadku niektórych grup przedsiębiorców. Dotyczy to między innymi osób, które chciałyby świadczyć usługi na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, jeśli pokrywają się z obowiązkami realizowanymi w ramach umowy o pracę. W takim scenariuszu konieczne będzie poczekanie do kolejnego roku podatkowego.

Krok 4: Rejestracja do podatku VAT

Podczas zakładania działalności gospodarczej zdecydowaną większość czynności rejestracyjnych pozwoli uregulować wniosek CEIDG-1. Po dodatkowy druk muszą sięgnąć jednak przedsiębiorcy, którzy muszą lub chcą zostać podatnikami VAT.

Wniosek VAT-R składają zarówno czynni podatnicy VAT, jak i podatnicy, którzy chcą się zarejestrować jako podatnicy zwolnieni z VAT – nie jest to jednak konieczne. Obowiązkowo podatnikami VAT muszą zostać osoby, które sprzedają towary lub usługi wymienione w Ustawie o VAT, oraz które przekroczyły próg 200 000 zł sprzedaży w ciągu roku. Wniosek VAT-R możesz uzupełnić przez Internet i przesłać go do odpowiedniego urzędu skarbowego. Możesz także wydrukować go, wypełnić i dostarczyć go osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Pamiętaj, że rozpoczęcie działalności gospodarczej i rejestracja do VAT za pośrednictwem formularza VAT-R będą wiązać się z koniecznością przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania tej działalności gospodarczej. Oznacza to, że urzędnik urzędu skarbowego w ciągu 30 dni odwiedzi Cię pod adresem wskazanym we wniosku CEIDG-1.

Krok 5: rejestracja w ZUS

Jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany odprowadzać we własnym imieniu oraz w imieniu pracowników składki ZUS oraz składek zdrowotnych. To natomiast wiąże się z obowiązkiem dokonania rejestracji. Część informacji (zgłoszenie jako płatnika składek, informacja o rachunkach bankowych i adresie prowadzenia działalności) zostanie przekazana do ZUS automatycznie w ramach wniosku CEIDG-1. W ciągu 7 dni od daty rejestracji firmy musisz jednak złożyć dodatkowo druki:

 • ZUS ZUA – jeśli dokonujesz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
 • ZUS ZZA – jeśli dokonujesz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – jeśli dokonujesz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Składki ZUS są sporym obciążeniem budżetu przedsiębiorcy. Pamiętaj jednak o tym, że – poza nielicznymi wyjątkami – przysługuje Ci prawo do skorzystania:

 • w ciągu pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej możesz zastosować tak zwaną ulgę na start. Umożliwia to nieopłacanie ubezpieczeń społecznych, konieczne będzie jednak regulowanie składki zdrowotnej.
 • w ciągu kolejnych 24 miesięcy do dyspozycji pozostaje preferencyjny wymiar składki ubezpieczeń społecznych. To natomiast oznacza duże oszczędności.

Aby zastosować jedną z tych możliwości, musisz jednak prawidłowo wypełnić druk rejestracyjny. Pamiętaj również o upływie wskazanych terminów. Podobnie jak w każdym innym przypadku, możesz załatwić formalności stacjonarnie, w odpowiedniej siedzibie ZUS, ale zrobisz to również online, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Krok 6: pieczęć firmowa

Źródło: YAY Foto

Po uzyskaniu numeru REGON, NIP, można zamówić pieczęć firmową. Według przepisów prawa nie istnieją żadne regulacje dotyczące nałożenia na przedsiębiorców obowiązku posiadania pieczęci firmowej. Jednakże w wielu przepadkach jest on niezbędny np. przy założeniu konta bankowego. Odbita pieczątka, ponadto, uwiarygadnia faktury i inne dokumenty, a także nie ma potrzeby ręcznego wpisywania wszystkich danych.

Krok 7: konto bankowe

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest wymagane posiadanie osobnego konta bankowego, jednak ze względów formalnych wydaje się to dobrym pomysłem. Prywatne pieniądze przedsiębiorcy nie wymieszają się z pieniędzmi firmowymi, co znacznie ułatwi sprawę podczas rozliczania. Zakładając konto bankowe, również można wszystko załatwić nie wychodząc z domu.

Warto mieć przy okazji świadomość, że choć samo założenie firmy nie wiąże się wprost z koniecznością posiadania oddzielnego konta bankowego, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą trzeba będzie je założyć, jeżeli musisz lub dobrowolnie chcesz zostać czynnym płatnikiem podatku VAT. Wynika to z konieczności znalezienia się na tak zwanej białej liście podatników VAT. Zawiera spis przedsiębiorców oraz zweryfikowanych rachunków bankowych. Można tam ująć jedynie konta firmowe.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania jednoosobowej działalności gospodarczej zostały przedstawione w dziale  Indywidualna działalność gospodarcza.

Komentarze

Avatar

Julka

9 sierpnia 2018 Odpowiedz

Razem z koleżanką chcemy rozkręcić butik second-hand dla facetów. Wszystkie kroki związane z samym założeniem są banalnie proste gorzej z innymi decyzjami. Sposobem sprzedaży, reklama, księgowa, jaki bank wybrać… To są mega problematyczne rzeczy. Przynajmniej dla nas.

Avatar

waldi

9 września 2018 Odpowiedz

nic nie jest ciężkie jeśli masz odpowiednie osoby do których możesz się zwrócić z problemem

Avatar

Krakowiaczka

9 sierpnia 2018 Odpowiedz

Własna działalność to moje marzenie od ponad roku, ale nie jestem zbyt dobra w ogarnianiu takich spraw jak formalności , papiery i decydowanie jaką formę opodatkowania wybrać. Za dużo pytań bez odpowiedzi , niestety. Póki co czytam artykuły z poradami, może za kolejny rok się uda 😀

Avatar

Julka

15 sierpnia 2018 Odpowiedz

Aż tak długo to nie ma co czekać 😛 Ze swojego doświadczenia wiem, że najlepiej się spiąć i poszukać kogoś doświadczonego. Ja od 6 dni intensywnie siedze i szukam po internetach odpowiedzi i jedno co fajnego udało mi się znaleźć do taka strona z expertami online.

Avatar

zuziix

29 sierpnia 2018 Odpowiedz

O jakich ekspertach online mówisz ?

Avatar

waldi

9 września 2018 Odpowiedz

ja mogę Ci polecić stronę przechodzenaswoje – tam znajdziesz ekspertów, którzy za darmo mogą Ci podesłać dobre rozwiązania

Avatar

zew

13 lipca 2020

Kiepska reklama…

Avatar

Krakowiaczka

29 sierpnia 2018 Odpowiedz

O jakich ekspertach online mówisz? Jesteś pewna że to faktycznie eksperci a nie jakiś fake na naciąganie ludzi na kasę?

Avatar

Wioleta

30 sierpnia 2018 Odpowiedz

Pewnie przechodzenaswoje? Też ich znalazłam i chce skorzystać, ale układam najpier konkretne pytania żeby uzyskać taką esencję wiedzy.

Avatar

Igor

7 września 2018 Odpowiedz

To jest logiczne, że trzeba pytać o konkretne rzeczy żeby ekspert mógł się szczegółowo ustosunkować do problemu 😉

Avatar

Halka

9 września 2018

A wiecie może czy można wysłać im listę pytań? Czy trzeba pojedynczo ?

Avatar

waldi

9 września 2018

konkretne pytania = konkretne odpowiedzi. Akurat w przechodzenaswoje to norma 🙂 Odpowiedzi od nich są zawsze szybkie i konkretne

Avatar

zuzix

10 sierpnia 2018 Odpowiedz

Fajnie że można teraz założyć firmę przez internet, niby wydaje się to proste, ale już na starcie mam mnóstwo pytań, a odpowiedzi na nurtujące mnie pytania brak 🙁

Avatar

Krakowiaczka

15 sierpnia 2018 Odpowiedz

@Zuzix , Przydało by się pogadać z kimś doświadczony, kto może podpowiedzieć co i jak , ale niestety wątpię żeby takie randomowe osoby były chętne do dzielenia się wiedzą. Chyba pozostaje tylko bazowanie na rodzinie i znajomych.

Avatar

zuziix

29 sierpnia 2018 Odpowiedz

Właśnie tutaj koleżanka mówi o jakiś ekspertach online. Zastanawia mnie czy taki ekspert online jest po prostu wiarygodny

Avatar

Igor

7 września 2018 Odpowiedz

Oczywiście że jest, bo strona jest wspierana przez bank z tego co widziałem. Poza tym wejdz na ich storne i poczytać referencję tych ekspertów. Ludzie którzy na prawdę osiągnęli sukces.

Avatar

Halka

9 września 2018

Wydaje mi się, że można im zaufać. W końcu to eksperci z dokumentami potwierdzającymi ich umiejęności:P

Avatar

singielka

31 sierpnia 2018 Odpowiedz

Sama korzystałam z ich pomocy, zadałam kilka pytań na które uzyskałam wyczerpujące odpowiedzi. Teraz wiem co powinnam dalej robić, myślę że jak jakieś wątpliwości się pojawią to znowu się do nich zwrócę

Avatar

waldi

9 września 2018 Odpowiedz

ja się zastanawiam jak ja do tej pory prowadziłem swój biznes bez ich pomocy

Avatar

Sławek1990

4 października 2018 Odpowiedz

Od lat pracuję w profesjonalnej firmie sprzątającej i postanowiłem też taką firmę założyć. PO co mam dla kogoś pracować jak mogę dla siebie za większe pieniądze.

Avatar

angelika55

2 września 2019 Odpowiedz

Poleca ktoś jakieś książki przed startem z firmą? Chodzi o edukacje, sprzedaż, zdobycie jakiejś dotacji może itp itd?

Avatar

paulinka90

3 września 2019 Odpowiedz

Angelika wystarczy 1 przed startem. Tytuł to sekrety 12 sposobów jak zdobyć pieniądze na firmę. Tam te dotacje z urzędu są opisane co zrobić by zdobyć te 25 tys zł na start. Mnie się udało dzięki tej lekturze, trzymam kciuki!

Avatar

Juleczka

9 października 2019 Odpowiedz

Lekturka „Sekrety 12sposobow jak zdobyc pieniadze na firme” to jest majstersztyk. Robilam po kolei co tam wyczytalam i tez dostalam pisemko z UP z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o dotacje 🙂 🙂
W nas kobietach sila 🙂

Avatar

FakturaXL.pl

20 lutego 2020 Odpowiedz

Bardzo fajny artykuł, warto by było dorzucić punkcik o programach do fakturowania i księgowości.

Avatar

zew

13 lipca 2020 Odpowiedz

Strasznie nieudolne te reklamy w komentarzach, nawet dzieci się na to nie nabiorą, a osobiście uważam, że to bardziej zniechęca niż zachęca, na pewno nie wejdę na przechodzenaswoje ani 12 sposobów…

Avatar

kuretk

8 lipca 2022 Odpowiedz

Jeśli nie masz pomysłu, dobrą alternatywą dla biznesu tradycyjnego jest network Wybierasz firmę, produkt dostajesz szkolenia i know how. Drugi sposób to franczyza (tu trzrba sporo zainwestować). Trzeci, to zupełnie indywidualna ścieżka biznesowa.
Zanim cokolwiek wybierzesz, zastanów się, co Cię interesuje, co lubisz robić, jak pracować. Podstawą jest znajomość siebie i doprecyzowanie, czego chcesz.
Trzeba się również zastanowić nad firmą reklamy – tak aby dotrzeć do potencjlanych klientów:
https://shineonagency.pl/

Daje namiar na dobrą agencję social media, która może taką reklamę poprowadzić.

Komentarze

Skomentuj Julka Anuluj pisanie odpowiedzi

*
*