Jak założyć własny biznes w Luksemburgu?

Jeden z najmniejszych krajów Europy, ale i najbogatszy. Wielkie Księstwo Luksemburga to również bardzo atrakcyjne miejsce dla zagranicznych inwestorów, również z Polski. Dowiedz się jak prowadzić biznes w Luksemburgu.

Fot. YAY Foto

Wydawać by się mogło, że ten zamożny kraj przyciąga tylko dużych graczy. Jednak jest zupełnie inaczej. Pojawia się także coraz liczniejsza grupa przedsiębiorców z sektora MŚP.

Jak założyć własną firmę w Luksemburgu?

Na samym początku warto zauważyć, że podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej w Luksemburgu nie różnią się znacznie od form prawnych przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. – Działalność gospodarczą można prowadzić osobiście, albo w formie następujących spółek: cywilnej, jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej. Istnieje jeszcze spółka, nie mająca odpowiednika polskiego, a mianowicie spółka dla założenia której niezbędna jest określona ilość wspólników, minimum siedmiu – mówi Małgorzata Miller, radca prawny, partner w SLS Seredyński Sandurski Kancelaria Radców Prawnych sp. p.

W przypadku spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością umowy założycielskie muszą zostać sporządzone w formie aktu notarialnego. – Niestety przeszkodą dla polskiego przedsiębiorcy w założeniu tych form spółek jest przede wszystkim wysoki kapitał zakładowy: 31 tys. euro dla spółki akcyjnej i komandytowo –akcyjnej, a 12,5 tys euro dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – mówi radca prawny. – Mniej formalności wymaga rozpoczęcie działalności w formie oddziału lub przedstawicielstwa – dodaje.

Aktualny kurs EUR/PLN znajdziesz tutaj

Do kosztów założenia własnego biznesu w Luksemburgu należy zaliczyć także: opłata notarialna, opłata kapitałowa, opłata od wpisu do rejestru podmiotów gospodarczych oraz od publicznego ogłoszenia w dzienniku urzędowym. – Ponadto, podobnie jak w Polsce nowy podmiot podlega zgłoszeniu do urzędu właściwego w sprawach ubezpieczeń społecznych oraz do właściwego miejscowo urzędu podatkowego. Co więcej, jeżeli zamierzamy zatrudniać pracowników, co raczej jest niewątpliwe, musimy spółkę zarejestrować także w Towarzystwie Ubezpieczeniowym – zwraca uwagę Małgorzata Miller. Przedsiębiorca, który decyduje się na otwarcie własnego biznesu w tym kraju, musi liczyć się także z koniecznością otworzenia odrębnego rachunku bankowego.

Podatki w Wielkim Księstwie Luksemburga

Podatek dochodowy od osób prawnych płacony jest na podstawie skali progresywnej. Stawki tego podatku mieszczą się w przedziale od 20 do 22 proc. osiąganego dochodu. – Oprócz stawki podstawowej każdy podmiot obciążony jest dodatkowo tzw. opłatą solidarnościową w wysokości 4 proc. obliczonego podatku dochodowego, wpłacaną na rzecz funduszu dla bezrobotnych – podkreśla radca prawny. – Ponadto, podmioty gospodarcze zobowiązane są do zapłaty podatku lokalnego – dodaje. Przedsiębiorca w Luksemburgu musi jeszcze opłacić podatek VAT. W tym kraju stawka VAT należy do najniższych w Unii Europejskiej i wynosi 15 proc.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Od 1 listopada 2007 r. zniesiony został obowiązek uzyskania przez obywateli Polski i innych 7 krajów UE pozwolenia na pracę na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga. Oznacza to, że obywatele polscy mogą zatrudniać się w Luksemburgu na takich samych warunkach jak obywatele pozostałych krajów UE. – Począwszy od roku 2008 wymagane jest zezwolenie na pobyt. Zezwolenia te są ograniczone do określonego sektora działalności. Wszyscy obywatele UE i inne osoby korzystające ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się, mają prawo do wjazdu na terytorium kraju i do pozostania tam na okres do trzech miesięcy w celu znalezienia pracy, jeżeli posiadają ważny dowód osobisty lub paszport. Jeśli osoby te chcą pozostać na dłużej niż trzy miesiące w Luksemburgu, to muszą one być zatrudnione lub prowadzić działalność gospodarczą; lub być zapisane w zatwierdzonej publicznej lub prywatnej instytucji edukacyjnej; lub posiadać wystarczające zasoby, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy społecznej i muszą mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne – podkreśla Małgorzata Miller.

Osoby przebywające dłużej niż trzy miesiące muszą potwierdzić fakt pozostania na terytorium Luksemburga. W tym celu należy udać się do Communale, czyli urzędu władz lokalnych.

Warto również wspomnieć, że nie wszystkim przedsiębiorca może handlować czy też produkować w tym kraju bez odpowiedniego pozwolenia. – Uzyskanie dodatkowego pozwolenia może potrwać maksymalnie do dwóch miesięcy (proces rejestracyjny) – zauważa radca prawny.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski

Komentarze

Avatar

Piotr

22 sierpnia 2018 Odpowiedz

Dobry artykuł
Proszę sprawdzić aktualne rozwiązania w zakresie zakłądania spółek.
Od tego roku instnieje uproszczona forma Sp z .o.o ze znacznie mniejszymi wymogami kapitałowymi: Simplified limited liability company(SARL-S)
Wymóg kapitału 1 EUR
Piotr

https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/forme-juridique/societe-capitaux/sarl-s.html

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*