Jak założyć własny biznes na Węgrzech?

Polak, Węgier, dwa bratanki – to powiedzenie również ma swoje odzwierciedlenie w biznesie. Wielu polskich przedsiębiorców decyduję się na otwarcie właśnie na Węgrzech swojej firmy. Potwierdza to fakt stale rosnącej liczby rejestrowanych polskich biznesów w tym kraju.

Fot. YAY Foto/ Kayco

Polska jest na 4. miejscu wśród eksporterów na Węgrzech (po Niemczech, Austrii i Chinach). W ostatnim czasie bardzo dynamicznie rozwija się sprzedaż polskich mebli, odzieży, wyrobów skórzanych, materiałów budowlanych i kosmetyków oraz usług e-commerce.  –  Rynek jest wypełniany produktami z importu, co daje polskim przedsiębiorcom na korzystanie z wyższych marż oraz zysków niż na rynku polskim, który jest wyjątkowo konkurencyjny – podkreśla Marcin Pondo z firmy ConsultingHungary.hu.

Jak założyć własną firmę na Węgrzech?

Większość biznesów nie wymaga żadnych dodatkowych pozwoleń.  Wyjątek stanowią te profesje, które według prawa węgierskiego wymagają udokumentowanych kwalifikacji do wykonywania danego zawodu (np.: dealer samochodów).

Każdy biznes zaczyna się od wyboru formy prawnej spółki. Na Węgrzech są bardzo zbliżone do tych, które występują w Polsce:

1) spółka jawna (węg. közkereseti társaság KKT) – spółka osobowa

2) Spółka komandytowa (węg. betéti társaság BT)

3) Spółka z o.o. (węg. korlátolt felelősségű társaság Kft.)

4) Spółka akcyjna (węg. részvény társaság)

5) jednoosobowej działalności gospodarczej (węg. egyéni vállalkozó)

6) Jednoosobowa firma (węg. egyéni cég)

7) Istnieje również możliwość rejestracji oddziałów lub przedstawicielstw handlowych spółek zagranicznych

Proces zakładania firmy

Każda spółka posiada inny tryb zakładania biznesu. Jednak najczęściej wybieraną przez zagraniczne podmioty formą jest spółka z o.o. – Stanowi ona kapitałową spółka gospodarczą i może zostać założona w trybie uproszczonym (z wykorzystaniem standardowego formularza umowy spółki) lub w trybie zwykłym (z wykorzystaniem umowy spółki według potrzeb klienta). Rejestracja spółki z o.o. w procedurze uproszczonej  odbywa się maksymalnie w ciągu kilku dni roboczych od złożenia wniosku. Rejestracja w trybie zwykłym odbywa się w ciągu 15 dni roboczych od złożenia wniosku do sądu rejestrowego – mówi Marcin Pondo z ConsultingHungary.hu.

Aktualny kurs HUF/ PLN znajdziesz tutaj

–  Przy rejestracji spółki z o.o. niezbędna jest reprezentacja prawna węgierskiego adwokata, notariusza lub radcy prawnego, posiadającego podpis elektroniczny. Wniosek o rejestrację spółki z o.o. lub o wprowadzenie zmian można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. Umowa spółki nie wymaga formy aktu notarialnego, powinna być co najmniej uwierzytelniona/kontrasygnowana przez węgierskiego adwokata, radcę prawnego lub notariusza. Minimalny kapitał zakładowy w węgierskiej sp. z o.o. to 3.000.000 forintów – podkreśla Konsultant Rynku Węgierskiego.

Podatki i ubezpieczenie społeczne na Węgrzech

Z jednej strony podatki w tym kraju należą do najniższych w Unii Europejskiej i jednocześnie do najwyższych. Jak to możliwe? Obecnie obowiązująca stawka podatku CIT wynosi 9 %. Ta stopa podatkowa dla przedsiębiorców obecnie jest najniższa w całej Unii Europejskiej. Natomiast stawka podatku VAT wynosi 27 %. Jest ona znacznie wyższa od polskiej stawki, ale także należy do najwyższych stawek tego podatku na całym kontynencie.

Analizując węgierski system ubezpieczeń społecznych można stwierdzić, że jest on bardzo zbliżony do polskiego. W pewnym sensie może to być nawet ułatwienie dla polskiego przedsiębiorcy. Jednak nie jest bez wad. – Problem polega na wysokości obciążeń. Osoby samozatrudnione niestety muszą samodzielnie pokryć wszystkie składki, które w warunkach etatu opłaca przedsiębiorca oraz pracownik – mówi Marcin Pondo z firmy ConsultingHungary.hu.

Składka zdrowotna (Egészségbiztosítási járulék) 7 %
Składka na rynek pracy (Munkaerő piaci járulék) 1,5 %
Składka emerytalna (Nyugdíjbiztosítási járulék) 10 %
Podatek socjalny (Szociális hozzájárulási adó) 27 %
podatek od dochodów kapitałowych  plus składka na ubezpieczenia Społeczne 16% podatku plus 14 % składki (maksimum 450.000 Ft)
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl

Język węgierski nie taki prosty

Pomimo bariery językowej, wiele polskich firm działa na Węgrzech z powodzeniem. Łatwo porozumieć się po angielsku, często niemiecku, co ułatwia możliwości komunikacji – podkreśla Konsultant Rynku Węgierskiego. Dodatkową zaletą dla polskiego biznesu może być fakt, że na rynku istnieje wiele firm konsultingowych, prawniczych, księgowych, usługowych, outsourcingowych na Węgrzech, którzy posługują się językiem polskim.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*