Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Analiza SWOT – co to i jak to zrobić?

Analiza SWOT to jeden z najpopularniejszych sposobów sprawdzenia własnego biznesu. Pozwala poznać jego mocne i słabe strony oraz przeprowadzić dokładną analizę wszystkich pozytywnych i negatywnych czynników, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji.

Dogłębne prześwietlenie swojego biznesu pod kątem najważniejszych elementów pomoże w uzyskaniu odpowiedzi na kluczowe pytania. W tym poradniku wyjaśniamy, jak zrobić analizę SWOT. Udostępniamy także gotową, przykładową analizę SWOT do pobrania w formacie pdf.

analiza SWOT

Analiza SWOT – co to i jak to zrobić?; Fot. Pexel/ Startup Stock Photos

Czym jest analiza SWOT?

Pod tajemniczym skrótem „SWOT”, kryje się zestawienie angielskich słów:

  • Strenghts (mocne strony),
  • Weeknesses (słabe strony),
  • Opportunities (szanse),
  • Threats (zagrożenia).

Analiza SWOT to jeden z najpopularniejszych sposobów analizy strategicznej organizacji, w tym każdej firmy. Podstawowym celem jest określenie z jednej strony mocnych i słabych stron, z drugiej natomiast szans i zagrożeń.

Analizę SWOT należy wykonać na specjalnym diagramie, który łączy pozytywne i negatywne aspekty, odpowiednio na zewnątrz i wewnątrz organizacji. Do jej wykonania nie potrzeba fachowej wiedzy ani szczególnych umiejętności analitycznych – konieczny jest za to obiektywizm, umiejętność spojrzenia na własne przedsięwzięcie trzeźwo i z dystansem.

Kiedy warto skorzystać z analizy SWOT?

To właśnie z tego powodu o analizie SWOT warto pomyśleć przede wszystkim przed założeniem biznesu. Poznanie słabych stron i zagrożeń pomoże ocenić, czy projekt ma szansę na odniesienie sukcesu. Analiza SWOT jest również stałym elementem biznesplanów i budowania strategii działania zarówno w krótszym, jak i dłuższym okresie. Pod uwagę należy wziąć przy tym czynniki wewnętrzne oraz zewnętrze, które mają wpływ na szanse powodzenia przedsiębiorstwa.

Oczywiście zestawienie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń warto sporządzać częściej oraz uaktualniać wraz z rozwojem firmy i zmianą rynkowych uwarunkowań. Pozwoli to wykorzystać szanse i lepiej antycypować potencjalne problemy.

Analiza SWOT

Analiza SWOT

Jak wykonać analizę SWOT?

Przy wykonywaniu analizy warto zacząć od mocnych stron. Pod tym pojęciem należy rozumieć pozytywne strony organizacji (np. start-upu), czyli wszystkie zasoby i umiejętności, które pozwalają zbudować korzystną pozycję na rynku. Aby właściwie je odnaleźć, wystarczy porównać się do innych firm z tego sektora, odpowiadając na pytanie: „W czym jesteśmy lepsi od innych?”. Do przykładów mocnych stron można zaliczyć chociażby zgrany zespół, ale także idealną lokalizację czy też innowacyjny produkt.

Po mocny stronach czas wypisać słabe strony, czyli negatywne elementy występujące w organizacji. Innymi słowy: będą to wszystkie elementy, które przyczyniają się do hamowania rozwoju oraz mają negatywny wpływ na działania firmy. Najczęściej wymienia się w nich (w szczególności w przypadku start-upów) brak doświadczenia biznesowego, brak środków finansowych itp.

analiza SWOT

Przykładowa analiza SWOT cukierni

Przykładowa analiza SWOT cukierni

Trzecim elementem są szanse. Zatem znowu wracamy to pozytywów, jednak tym razem dotyczących otoczenia firmy, które mogą mieć korzystny wpływ na jej funkcjonowanie. Wśród nich może być zmiana przyzwyczajeń konsumentów, (niekiedy) zmiana prawa, wzrost wynagrodzeń itp.

Ostatnim elementem analizy SWOT są zagrożenia, które podobnie jak szanse są niezależne od przedsiębiorstwa. Mogą one jednak przyczynić się do wystąpienia negatywnych zmian. Do nich można zaliczyć np. liczną konkurencję, niski popyt, rosnące bezrobocie. Warto także zaznaczyć, że dla jednej organizacji mogą być to zagrożenia, ale dla drugiej może być również szansa. Przykładowo rosnące bezrobocie może być pozytywne dla agencji pracy, bowiem oznacza to rosnącą liczbę klientów.

Analiza SWOT a analiza TOWS

Inną odmianą analizy strategicznej jest analiza TOWS. Podobieństwo brzmieniowe do analizy SWOT nie jest przypadkowe. TOWS bazuje na tych samych elementach, przede wszystkim bierze jednak pod uwagę czynniki zewnętrzne, czyli szanse i zagrożenia. Dzięki temu przedsiębiorca skupia się przede wszystkim na uwarunkowaniach, co skłania do poszukiwania nieco odmiennych odpowiedzi.

Należy zastanowić się, w jaki sposób silne strony mogą pomóc w przezwyciężeniu zagrożenia oraz w jaki sposób zneutralizować wpływ słabych stron na możliwość wykorzystania pojawiających się okazji.

Analiza SWOT a strategia marki

Analiza SWOT przede wszystkim dostarcza bezcennych danych niezbędnych w budowaniu strategii firmy. Pozwala to na sformułowanie strategii działania, która sprawdzi się w różnych okresach.

  • Strategia konserwatywna: sprawdza się w sytuacji, w której przedsiębiorstwo musi borykać się z poważnymi zagrożeniami zewnętrznymi, jednak charakteryzuje się wysokim potencjałem.
  • Strategia konkurencyjna: jest dobierana w sytuacji, w której czynniki zewnętrzne oferują dużo szans. Sama firma musi natomiast pracować nad swoimi słabymi stronami, aby zwiększać konkurencyjność.
  • Strategia defensywna: składa się na nią przewaga słabych stron firmy oraz zagrożenia przeważające nad okazjami w otoczeniu biznesowym. Podstawowym celem staje się wobec tego przetrwanie podmiotu oraz redukcja oczekiwań wobec rozwoju działalności.
  • Strategia agresywna: sprawdzi się, jeśli mocne strony łączą się dogodnymi szansami dostępnymi w otaczającym firmę środowisku biznesowym.

POBIERZ!

Analiza SWOT w języku polskim

Analiza SWOT w języku angielskim

 

 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
kuretk 3 wrz 2021 (08:25)

Polecam również wprowadzic w firmie wygodne oprogramowanie:
https://www.extratimeout.com/pl/biznes/5-porad-jak-dobrac-najlepsze-oprogramowanie-dla-firmy.html

Na stronie jest kilka porad, jak dobrac odpowiednie oprogramowanie dla naszego biznesu. Ułatwi ono kierowanie firma, usprawni procesy.Uszczelni również nasze dochody.