Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

IBAN, czyli międzynarodowy numer konta bankowego. Dlaczego warto go znać?

IBAN

W erze globalizacji, gdzie transakcje finansowe przekraczają granice krajowe, znajomość numeru IBAN staje się kluczowa nie tylko dla osób prowadzących biznes międzynarodowy, ale również dla zwykłych konsumentów.

IBAN, czyli międzynarodowy numer konta bankowego, nie tylko identyfikuje rachunek bankowy w międzynarodowym kontekście, ale także stanowi klucz do swobodnego przepływu środków finansowych pomiędzy krajami. Dzięki numerowi przelewy stają się bardziej bezpieczne i efektywne, eliminując błędy w podawaniu numerów kont bankowych oraz ułatwiając kontrolę nad przepływem pieniędzy. Jak wygląda numer rachunku w formacie IBAN? Czy sam numer wystarczy do zrobienia przelewu zagranicznego? Sprawdzamy.

Co to jest IBAN banku?

IBAN (International Bank Account Number) to unikatowy identyfikator przypisany do danego banku, który jest niezbędny do prowadzenia międzynarodowych transakcji finansowych. Został wprowadzony po to, aby uprościć system przelewów transgranicznych.

Poznanie IBAN banku jest kluczowe dla dokonywania poprawnych przelewów zagranicznych, a także dla weryfikacji poprawności informacji bankowych podczas transakcji międzynarodowych. Dzięki zrozumieniu konstrukcji IBAN banku można identyfikować banki w różnych krajach oraz minimalizować ryzyko błędów podczas realizacji transakcji finansowych na arenie międzynarodowej.

NRB (IBAN) – Numer Rachunku Bankowego

Polskim standardem, który definiuje sposób numeracji rachunków bankowych, jest NRB, czyli Numer Rachunku Bankowego. Zawsze mamy 26 cyfr numeru rachunku. Polski numer rachunku bankowego wygląda następująco:

KKAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB

gdzie:

 • KK – 2 cyfry oznaczają sumę kontrolną całego numeru rachunku,
 • AAAA AAAA – 8 cyfr identyfikuje bank,
 • BBBB BBBB BBBB BBBB – 16 cyfr oznacza numer rachunku klienta w danym banku.

W systemach bankowych NRB jest zawsze zapisywany w jednym ciągu, natomiast w formie papierowej poszczególne sekcje rozdzielone są spacją – KK AAAA AAAA BBBB BBBB BBBB BBBB. Ma to na celu poprawić czytelność numeru i zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu przepisując numer IBAN.

Konstrukcja numeru IBAN w Polsce

Stosowany w Polsce Numer Rachunku Bankowego jest zgodny ze standardem IBAN, dlatego też często można spotkać się z zapisem NRB (IBAN). Choć ciąg cyfr określających NRB nie różni się od IBAN, to pojawia się jedna ważna zmiana, a mianowicie w tym drugim przypadku przed kodem znajduje się skrót PL. W praktyce wygląda to więc tak:

PL KKAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB

gdzie PL to kod kraju w którym prowadzony jest rachunek bankowy, pozostałe sekcje oznaczają to samo, co w przypadku NRB.

Ważne! W Polsce długość numeru IBAN zawsze wynosi 28 znaków (wraz z oznaczeniem PL). W innych krajach może być krótszy lub dłuższy.

Do czego jest potrzebny numer IBAN?

Numer IBAN potrzebny jest do zrobienia przelewu zagranicznego w systemach SEPA i SWIFT. Chcąc przelać środki na zagraniczne konto, zamiast standardowego numeru rachunku, trzeba podać numer w formacie IBAN. W przypadku podania numeru konta składającego się z samych cyfr, bez liter symbolizujących kraj prowadzenia konta, czyli bankowego kodu kraju, przelew nie zostanie zrealizowany.

Sytuacja wygląda identycznie, gdy ktoś z zagranicy chce zrobić przelew na polski rachunek bankowy. Jeśli nie użyje właściwego numeru IBAN ze skrótem PL na początku, to transakcja nie dojdzie do skutku.

Podsumowując, znajomość numeru konta w formacie IBAN jest niezbędna do realizacji przelewów zagranicznych.

Gdzie znaleźć numer IBAN?

Powiedzieliśmy już sobie, co to jest numer IBAN, to teraz warto jeszcze wspomnieć, gdzie go znaleźć. Tak naprawdę nie trzeba długo szukać numeru – wystarczy przed standardowy numer konta wstawić dwuliterowy kod kraju PL, a powstanie IBAN polskiego konta.

Indywidualny numer rachunku IBAN znajdziesz także w takich miejscach jak:

 • konto online (zwykle w zakładce dotyczącej informacji o rachunku),
 • aplikacja mobilna,
 • umowa zawarta z bankiem o prowadzenie konta.

W razie potrzeby sprawdzenie numeru IBAN nie powinno Ci więc zająć dłużej niż minutę.

Weryfikacja poprawności numeru IBAN

Jeśli chcesz przeprowadzić weryfikację numeru IBAN, możesz do tego celu skorzystać z narzędzi dostępnych za darmo w internecie. Nic też oczywiście nie stoi na przeszkodzie, aby swój numer IBAN sprawdzić samodzielnie. Jest to bardzo proste i można to zrobić w kilku krokach:

 • Krok 1 – Rozpisz numer IBAN rachunku w formacie PLKKAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB i sprawdź, czy liczba znaków numeru konta się zgadza (polski numer rachunku powinien posiadać 28).
 • Krok 2 – Przenieś cztery pierwsze znaki numeru, czyli kod identyfikujący bank i dwie cyfry na koniec. Wtedy numer banku będzie wyglądać następująco: AAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBPLKK.
 • Krok 3 – Zamień kod kraju na wartość liczbową według klucza: A to 11, B to 12, C to 13 itd. Dla PL wartość liczbowa to 2521. Powstanie więc zapis: AAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB2521KK.
 • Krok 4 – Przepisz numer IBAN, uzupełniając wszystkie liczby, następnie podziel uzyskany numer przez 97. Jeżeli reszta z dzielenia wynosi 1, to międzynarodowy numer rachunku IBAN jest prawidłowy.

Widzisz zatem, że łatwo jest sprawdzić poprawność IBAN.

Kody banków – jak wygląda numer IBAN w poszczególnych bankach?

Teraz powiemy sobie, jak rozpoznać indywidualny kod banku. Numery IBAN polskich banków, nie licząc kodu PL, składają się zawsze z 26 cyfr. Przyglądając się pierwszym czterem z nich występującym zaraz po sumie kontrolnej, można dowiedzieć się, do jakiego banku przyporządkowany jest numer rozliczeniowy.

Identyfikatory IBAN przypisane do poszczególnych banków to:

 • 1010 – Narodowy Bank Polski (NBP)
 • 1020 – PKO Bank Polski
 • 1030 – Citi Handlowy
 • 1050 – ING Bank Śląski
 • 1130 – BGK
 • 1140 – mBank
 • 1160 – Bank Millenium
 • 1240 – Pekao SA
 • 1320 – Bank Pocztowy
 • 1540 – BOŚ Bank
 • 1610 – SGB – Bank
 • 1680 – Plus Bank
 • 1870 – Nest Bank
 • 1930 – Bank Polskiej Spółdzielczości
 • 1940 – Credit Agricole
 • 2030 – BNP Paribas
 • 2120 – Santander Bank
 • 2160 – Toyota Bank
 • 2490 – Alior Bank
 • 2720 – Inbank
 • 2770 – Volkswagen Bank
 • 2800 – HSBC
 • 2850 – BFF Bank
 • 2910 – Aion Bank
 • 2930 – VeloBank

W praktyce, aby zidentyfikować bank wystarczą 3 cyfry (pozycje 3-5 w numerze IBAN rachunku). Na czwartym miejscu (pozycja 6) kodu banku zawsze bowiem znajduje się zero.

Co jeszcze jest potrzebne do wykonania przelewu zagranicznego?

Robiąc przelew z polskiego numeru konta na konto zagraniczne nie wystarczy numer IBAN. Potrzebne będą dodatkowe dane takie jak imię i nazwisko odbiorcy oraz adres odbiorcy. Niekiedy trzeba też podać kod SWIFT (BIC) oraz wskazać osobę, który zapłaci za przelew. Tą osobą może być nadawca (OUR), odbiorca (BEN) lub zarówno odbiorca, jak i nadawca (SHA).

Przed zatwierdzeniem przelewu upewnij się, czy format numeru IBAN się zgadza, a wszystkie dane są prawidłowe. Jeśli gdzieś wkradnie się błąd, to przelew nie zostanie zrealizowany, a Ty zostaniesz obciążony kosztami związanymi ze zwrotem środków na konto.

Kod BIC/SWIFT – co to oznacza?

Wyżej zostało wspomniane, że czasami podczas robienia przelewu, oprócz numeru konta zagranicznego, potrzebny jest też kod BIC/SWIFT – skróty te oznaczają to samo i mogą być używane zamiennie. Czym jest ten kod? To ciąg 8 znaków (cyfr i liter), który pozwala zidentyfikować bank, do którego mają trafić wysyłane środki. Kod ten przyspiesza realizację przelewu, gdyż dzięki niemu pieniądze trafiają bezpośrednio do wybranej instytucji finansowej.

Warto przeczytać: Franczyza – czym jest i jak działa? Zalety i wady prowadzenia biznesu w tym modelu

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.