Własny biznes w Czechach i na Słowacji

Naturalne dążenie przedsiębiorców do prowadzenia działalności w środowisku, w którym obciążenia fiskalne i administracyjne oraz koszty prac są jak najmniejsze, prowadzi do przenoszenia firm do krajów oferujących korzystniejsze warunki. Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym te tendencje są obowiązujące w Unii Europejskiej zasady swobodnego przepływu osób i tworzenia podmiotów gospodarczych oraz przepływu towarów, kapitału i świadczenia usług.

Z uwagi na wspomniane czynniki oraz przez wzgląd na położenie geograficzne, przedsiębiorcy chętnie przenoszą swoją działalność do Czech i na Słowację. Polski kapitał najbardziej przyciągają niskie stawki podatku dochodowego: w Czechach – 15% (osoby fizyczne) i 19% (osoby prawne), a na Słowacji – 19% (CIT i PIT). Zachęcają również stawki podatku VAT: w Czechach – 20% (przy wyższej kwocie zwolnienia od tego podatku), a na Słowacji – 19% (od przyszłego roku 20%). Warto także pamiętać o korzystnych postanowieniach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych przez te kraje z Polską.

W Czechach dochodzą do tego jeszcze: niższy podatek od dywidend (15%) oraz korzystne zasady obliczania podstawy opodatkowania (np. zwolnienie przychodów z działań proekologicznych), czy też odliczeń (np. 100% wydatków na badania i rozwój). Uproszczona jest również ewidencja księgowa dla przedsiębiorców. Ponadto, czeskie przepisy dotyczące działalności gospodarczej są znacznie prostsze i bardziej przejrzyste niż polskie. Warto również wspomnieć tzw. „Czech Pointy”, czyli miejsca kontaktowe dla komunikacji z administracją państwową, umożliwiające m.in. uzyskiwanie urzędowych wypisów z wszelkich rejestrów i ewidencji. Ponadto firma nie musi mieć stałego adresu – działalność można zarejestrować na skrzynkę pocztową.

Słowacja przyciąga natomiast prostą procedurą oraz krótszym czasem założenia i rejestracji spółki (ok. 25 dni), z możliwością załatwienia formalności drogą elektroniczną. Poza tym, słowackie prawo podatkowe określa rodzaje wydatków, które nie we wszystkich krajach są uznawane za koszty podatkowe, np. wydatki na cele reklamowe. Nie przewiduje ono także podatku od zysków kapitałowych. Należy również wskazać na brak podatku u źródła, w sytuacji wypłacania dywidend przez słowacką spółkę zagranicę (pod warunkiem posiadania przez wspólnika będącego osobą prawną co najmniej 10% udziałów przez 2 lata, przy czym mogą one upłynąć po dniu dywidendy). W przypadku wypłaty dywidendy spółce z Polski, będzie ona zwolniona z CIT.

Atutem są także korzystniejsze z punktu widzenia pracodawcy warunki pracy i płacy: krótszy urlop wypoczynkowy, stosunkowo niska płaca minimalna (podzielona na 6 kategorii), czy też możliwość zatrudnienia na czas określony do dwóch lat (z opcją maksymalnie dwukrotnego przedłużenia). Interesująca może być również dopuszczalność nabycia własności budynku bez konieczności uzyskania prawa do nieruchomości, a także elektroniczny i bezpłatny dostęp do ksiąg wieczystych.

Kancelaria Radców Prawnych „Kurek, Kościółek, Wójcik”

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*