Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Zarządzanie i pracownicy

Swoje oddzielne miejsce w biznesplanie ma sfera zarządzania firmą i personelu. Kadra zarządzająca i pracownicy to bardzo istotny element, który będzie decydował o powodzeniu naszego projektu. Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że to nie pomysł a ludzie są najważniejsza częścią przedsięwzięcia. To od nich zależy jak założone cele zostaną zrealizowane. Najlepszy pomysł bez odpowiednich ludzi jest niewiele wart.

Waga pracownika w każdej firmie rośnie wraz z postępującymi zmianami na rynku pracy. Coraz częściej i coraz głośniej pracodawcy mówią o braku odpowiednich pracowników. Specjaliści różnych dziedzin są poszukiwani i zachęcani rosnącymi w szybkim tempie wynagrodzeniami. Dobry pracownik to skarb każdej firmy dlatego ta część biznesplanu jest tak bardzo istotna.

Odbiorca biznesplanu chce poznać kompetencje zespołu zarządzającego oraz pracowników, którzy będą realizować przedstawiony w biznesplanie projekt. Musimy więc przedstawić w tej części wszelkie informacje o posiadanych zasobach ludzkich tak aby, czytający biznesplan miał pełen obraz potencjału osobowego firmy. Konieczne jest przedstawienie wszelkich kwalifikacji, doświadczeń i sukcesów członków zarządu. Informacje te są potrzebne ponieważ do projektu powinniśmy przekonywać nie tylko poprzez świetny plan, ale i ludzi zdolnych go zrealizować. Najlepszy nawet plan to za mało by przekonać do przedsięwzięcia. To ludzie są wartością każdego projektu.

Ta część biznesplanu to także opis organizacji firmy. Firma musi być jak dobrze funkcjonujący mechanizm, w którym wszystkie tryby się zazębiają. Do tego potrzebna jest sprawna organizacja, którą w tej części charakteryzujemy. Przedstawiamy informacje dotyczące struktury organizacyjnej, systemu przepływu informacji i podziału obowiązków poszczególnych członków kadry kierowniczej. Przejrzysta struktura organizacyjna z dokładnie opisanymi obowiązkami pomoże uniknąć przerostów zatrudnienia i ułatwi zarządzanie firmą. Opisujemy także system wynagrodzeń, motywacji, rekrutacji pracowników, a także przedstawiamy potrzeby kadrowe. Powinniśmy także poinformować o sposobach monitoringu i kontroli podejmowanych decyzji.

Warto poświęcić trochę więcej czasu opisowi systemu motywacji pracowników. To właśnie ten system powinien być jednym z motorów sukcesu naszej firmy. Przedstawmy działania, które będą służyły zwiększeniu zaangażowania personelu. Istnieją różne sposoby podnoszenia aktywność pracowników jak np: systemy prowizyjne, wyznaczanie celów i nagradzanie ich realizacji, przyznawanie pracownikom akcji firmy. System motywacji wybrany przez nas opiszmy i uzasadnijmy ten wybór.

UWAGA! Najlepszy system motywacji to taki, który odzwierciedla zaangażowanie pracownika w poprawie kondycji przedsiębiorstwa.

Podsumowując, w tej części przedstawiamy następujące informacje:

– liczba pracowników oraz zmiany liczebności personelu w ostatnich latach (3 lata wstecz)

– wiek, doświadczenie, historia kariery i osiągnięcia zawodowe kadry kierowniczej

– kwalifikacje kadry kierowniczej, szczególnie te przydatne przy realizacji danego przedsięwzięcia

– kwalifikacje pracowników wraz ze skończonymi studiami, kursami i szkoleniami

– struktura wykształcenia pracowników

– struktura organizacyjna i system komunikacji w przedsiębiorstwie

– podział obowiązków pomiędzy poszczególnych członków zarządu

– polityka płacowa, zatrudnienia i szkoleń

– system kontroli i monitoringu podejmowanych działań

– usługi doradcze z jakich korzysta firma

– istotni pracownicy spoza zarządu

Zobacz przykładowy biznesplan

MamBiznes.pl

Grzegorz Niewiadomy

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
hanna 24 sie 2023 (10:40)

Ciekawe szkolenia z tego zakresu ma ADN akademia.