W 2014 roku małe i średnie firmy ruszą po pieniądze do banków i na giełdę

Przyszły rok może być okresem zwiększonych inwestycji w sektorze małych i średnich firm.…

NBP przewiduje niższą dynamikę wzrostu PKB

Narodowy Bank Polski ogłosił projekcję inflacji i PKB na najbliższe 3 lata. Z…

Polska liderem słabnącego peletonu

Tylko Polska i Słowacja uchowały się przed cięciem prognoz przez Bank Światowy. Gazeta,…

Prognozy upadłości firm w Polsce

Z danych pochodzących z sądów gospodarczych wynika, że w maju upadłość ogłosiły 82…

Prognoza koniunktury w drugim kwartale roku

W drugim kwartale roku ma nastąpić niewielka poprawa sytuacji w sektorze przedsiębiorstw –…

Prof. Opolski: 2,6 proc. to wzrost przyzwoity, ale niesatysfakcjonujący

2,6 proc. – w takim tempie według Międzynarodowego Funduszu Walutowego będzie rozwijała się…