Protos VC

Fundusz powstał w 2013 r. jako przedłużenie naszego wcześniejszego wspólnego inwestowania jako aniołowie…