Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od listopada

Obowiązkowy split payment, czyli tzw. model podzielonej płatności, wejdzie w życie od 1 listopada.…

W dziewięciu miastach Polski startuje szkoła biznesu

Wraz z początkiem roku akademickiego firma doradcza Deloitte zaprasza studentów do udziału w…

W 2019 r. zmiany dla firm korzystających z leasingu

Za półtora roku zacznie obowiązywać nowy, międzynarodowy standard w rachunkowości, który dotyczy umów…

Orzecznictwo: Rachunkowość, Sprawozdania - Ustalanie dochodu dla potrzeb obliczenia zaliczek

Ustalanie dochodu dla potrzeb obliczenia zaliczek Sąd orzekający: Wojewódzki Sąd Administracyjny Data orzeczenia:…

Rachunkowość: Standardy, Krajowe - Archiwum - Krajowe Standardy Rachunkowości

Archiwum – Krajowe Standardy Rachunkowości KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” 22.07.2003 r.…

Rachunkowość: Plan kont - 407 Pozostałe koszty

407 Pozostałe koszty Konto 406 Amortyzacja służy do zarachowania pzoostałyh kosztów, w ewidencji…

Rachunkowość: Plan kont - 406 Amortyzacja

406 Amortyzacja Konto 406 Amortyzacja służy do zarachowania kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych,…

Rachunkowość: Plan kont - 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia…

Rachunkowość: Plan kont - 404 Wynagrodzenia

404 Wynagrodzenia Konto 404 Wynagrodzenia służy do zarachowania kosztów z tytułu wynagrodzeń, z…

Rachunkowość: Plan kont - 403 Podatki i opłaty

403 Podatki i opłaty Konto 403 Podatki i opłaty służy do zarachowania kosztów…

Rachunkowość: Plan kont - 402 Usługi obce

402 Usługi obe Konto 402 Usługi obce służy do zarachowania kosztów usług obcych…

Rachunkowość: Plan kont - 401 Zużycie materiałów i energii

401 Zużycie materiałów i energii Konto 401 Zużycie materiałów i energii służy do…

Rachunkowość: Plan kont - 390 Materialy i towary obce

390 Materiały i towary obce – konto pozabilansowe Konto 390 Materiały i towary…

Rachunkowość: Plan kont - 340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów

340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów Konto 340 Odchylenia od cen…

Rachunkowość: Plan kont - 330 Towary

330 Towary Konto 330 Towary służy do ewidencji towarów handlowych, wyprodukowanych przez obce…

Rachunkowość: Plan kont - 310 Materiały

310 Materiały Konto 310 Materiały służy do rozliczenia magazynu materiałów przeznaczonych do produkcji,…

Rachunkowość: Plan kont - 300 Rozliczenie zakupu

300 Rozliczenie zakupu Konto 300 Rozliczenie zakupu służy do rozliczenie kwot wydatkowanych na…

Rachunkowość: Plan kont - 292 Weksle obce dyskontowane lub indosowane

292 Weksle obce dyskontowane lub indosowane – konto pozabilansowe Konto 292 Weksle obce…