Karta podatkowa

Termin wpłaty podatku przez podatników rozliczających się według karty podatkowej