Dochód PIT

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24 – 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 nr 14, poz. 176 ze zm.) nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t. jedn. Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Odliczenia od dochodu czy przychodu przysługujące osobom fizycznym to gąszcz przepisów. Kilka ulg w niemal dziecięciu odmianach odliczanych w ramach praw nabytych w oparciu o wielokrotnie nowelizowane przepisy przejściowe to dowód na to, że prostota systemu podatkowego nie jest najmocniejszą stroną polskiego fiskusa.

Dla odliczeń ważna jest również lista organizacji pożytku publicznego. Jednak odliczeniu mogą podlegać tylko wpłaty na rzecz tych organizacji, które w dniu dokonania wpłaty, a nie w dniu złożenia rozliczenia rocznego, były organizacjami pożytku publicznego.

Wersje historyczne:

1.01.1992 – 31.12.2000 r.
Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy 24 i 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 nr 14, poz. 176 ze zm.) nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

przed 1.01.1992 r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych.

Inne definicje