Nieograniczony obowiązek podatkowy CIT

Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(t. jedn. Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

Zakres definicji:

W przypadku gdy zagraniczny podatnik przedstawi certyfikat rezydencji podatkowej, postanowienia umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zyskują pierwszeństwo

 

Wersje historyczne:

Przed 10.03.1992r.
Brak wcześniejszej wersji historycznej. Przepis wprowadzono od 10.03.1992 r.

Inne definicje