Niezarejestrowany handlowiec

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

niezarejestrowany handlowiec – podmiot, któremu wydano zezwolenie na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym
(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 3, poz. 11 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Niezarejestrowany handlowiec nie może magazynować ani wysyłać wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Wersje historyczne:

Przed 5.12.2008r.
Brak wcześniejszej wersji historycznej.

Inne definicje