Quoad usum umowa

Umową określającą sposób korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli, może być tzw. umowa podziału nieruchomości quoad usum:

– dokonująca podziału czasowego (ja ten rok, ty następny) – zwana z ang. Time sharing;

– dokonująca podziału terytorialnego (ja piętro, ty parter).

W takim wypadku jeden współwłaściciel może swobodnie dysponować jedną częścią nieruchomości i tylko on będzie mógł odprowadzać z niej podatek.

Zakres definicji:

Podział quoad usum – podział nieruchomości do korzystania. Polega na tym, że każdy ze współwłaścicieli otrzymuje do wyłącznego użytku wydzieloną część nieruchomości wspólnej. Podział ten nie jest zniesieniem współwłasności.

Wersje historyczne:

Pojęcie nie zostało zdefiniowane w ustawach.

Inne definicje