Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t. jedn. Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Od tej definicji przewiduje się szereg wyjątków w szczegółowych przepisach.

Wersje historyczne:

przed 11.03.2004r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych.

Inne definicje