Wyposażenie PIT KPiR

Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:

wyposażenie – rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych.

Art. 3 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Fnansów z dnia 23 sierpnia 2003 r. w srpawie prowadzenia podatkoej księgi przychodów i rozchodów
(t. jedn. Dz.U. z 2003r., Nr 152, poz.1475 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Wyposażeniem jest są zatem wszelkie przedmioty wykorzystywane w działalności (a więc nie towary), bez względu na przyczynę nie zaliczenia do środków trwałych (wartość, przewidywany okres użytkowania). Jednak obowiązki w zakresie opodatkowania przychodów ze zbycia wyposażenia oraz w zakresie ewidencjonowania wyposażenia dotyczą nieco innej kategorii majątku przedsiębiorstwa.

http://www.vat.pl/wyposazenie/index.php

Wersje historyczne:

przed 25.08.2003r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych.

Inne definicje