Odwrotne obciążenie. Czym jest i kto jest obecnie zobowiązany do takiego rozliczenia?

Osoby sprzedające swoje produkty lub usługi, są obciążone obowiązkiem zapłaty podatku VAT. Zdarza…

Nowy split payment dla firm budowlanych

Już od początku listopada firmy świadczące usługi budowlane muszą dostosować się do nowego…

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od listopada

Obowiązkowy split payment, czyli tzw. model podzielonej płatności, wejdzie w życie od 1 listopada.…

Ministerstwo przygotowuje nowe kary finansowe dla firm związane ze split payment

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie od 1 września obowiązkowego schematu płatności podzielonych dla niektórych…

Obligatoryjny split payment może zachwiać stabilnością firm

Podzielona płatność, nazywana z angielskiego „split payment”, była propozycją resortu finansów na zmniejszenie…

Z podzielonej płatności VAT nie korzystają przedsiębiorcy z sektora MŚP. Dlaczego?

Ze split paymentu, czyli mechanizmu podzielonej płatności VAT, korzystają głównie spółki Skarbu Państwa…

Za kilka miesięcy mechanizm podzielonej płatności VAT ma być obowiązkowy

Ze split payment, czyli mechanizmem podzielonej płatności VAT, zetknął się mniej więcej co…

Czy Twoja firma zyska czy straci na tzw. „split payment” ?

W 2018 roku Rząd szykuje kolejną „niespodziankę” dla przedsiębiorców, tym razem dotyczy ona…

To będzie rewolucja. Ministerstwo Finansów podzieli VAT

Minister Rozwoju i Finansów szykuje rewolucje w płatności VAT. Ma zamiar wprowadzić do…