Anonimowość akcjonariatu w spółkach będzie ograniczona

Spółki będą zobligowane do prowadzenia w formie elektronicznej rejestrów akcjonariuszy. W znacznym stopniu…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka akcyjna - Wydatki związane wypłatą dywidendy nie stanowią kosztów podatkowych

Wydatki związane wypłatą dywidendy nie stanowią kosztów podatkowych Sąd orzekający: Wojewódzki Sąd Administracyjny…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka akcyjna - Skutki podatkowe objęcia akcji własnych przez jedynego akcjonariusza

Skutki podatkowe objęcia akcji własnych przez jedynego akcjonariusza Sąd orzekający: Naczelny Sąd Administracyjny…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka akcyjna - Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy jako koszt podatkowy

Strata przy wniesieniu wierzytelności do spółki kapitałowej a koszty podatkowe Sąd orzekający: Naczelny…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka akcyjna - Strata przy wniesieniu wierzytelności do spółki kapitałowej a koszty podatkowe

Strata przy wniesieniu wierzytelności do spółki kapitałowej a koszty podatkowe Sąd orzekający: Naczelny…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka akcyjna - Koszty uzyskania przychodów w związku z wejściem spółki na Giełdę Papierów Wartościowych i emisji akcji na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych

Koszty uzyskania przychodów w związku z wejściem spółki na Giełdę Papierów Wartościowych i…

Spółka akcyjna

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma…